„Historia i kulisy jednej habilitacji w III Rzeczpospolitej Polskiej”

Wstęp

1. Życiorys zawodowy

2. Zarys historii i kulisów podziału Zakładu Materiałoznawstwa na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa w Politechnice Rzeszowskiej

2.1. Pierwszy etap ubiegania się o stopień doktora habilitowanego obejmujący lata 2002-2006

2.2. Drugi etap ubiegania się o stopień doktora habilitowanego obejmujący lata 2006-2011

3. Komentarz do recenzji prof. Zbigniewa Bojara

4. Trzeci etap ubiegania się o stopień doktora habilitowanego obejmujący lata 2011-2013

5. Komentarz do recenzji

Zakończenie 

2.png9.png1.png2.png4.png1.png