16.12.2019 r. - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Jeżeli naukowcy chcą wzmocnić naukę, powinni prowadzić badania. Im dłużej będziemy milczeć i tolerować niskiej wartości publikacje naukowców tym szybciej wprowadzimy naukę na naukową śmierć[1]. Tak się niestety dzieje w obszarze nauk społecznych, w których nawet najwięksi członkowie nie prowadzą badań...

Przykładem może być mój felieton "W poszukiwaniu badań", w którym udowodniłam, że wybitny specjalista, członek CK i RDN, w ciągu ostatnich 10 lat wydał 24 monografie (autorskie i współautorskie) w żadnej z nich nie publikując wyników prowadzonych badań.

Dlatego zwróciłam się do uczelni zatrudniających opisanego profesora (Akademia Pedagogiki Specjalnej i Uniwersytet Łódzki) z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, ile funduszy z naszych podatków zostało przeznaczonych na publikacje profesora w ciągu ostatnich 10 lat.

Wniosek o informację publiczną APS Wniosek o informację publiczną Uniwersytet Łódzki

2.01.2020 r. - otrzymałam odpowiedź z Biura Rektora Uniwersytetu Łódzkiego ws udostępnienia kosztów, które poniosła uczelnia na wydanie publikacji B. Śliwerskiego. Ponieważ (zgodnie z przysłanymi danymi) B. Śliwerski zatrudniony jest na UŁ od 2015 r., dane dotyczą tylko tego okresu:

w odpowiedzi na wniosek z dnia 13.12.2019 o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informujemy, że:
- koszty sfinansowania przez Uniwersytet Łódzki dwóch publikacji prof. dra hab. Bogusława Śliwerskiego wynoszą: 9400 zł i 5900 zł (jedna z tych publikacji ma się ukazać w 2020 r.);
- dorobek naukowy prof. dra hab. Bogusława Śliwerskiego afiliowany przy UŁ obejmuje: 9 publikacji w Wydawnictwie Oficyna Wydawnicza „Impuls” w Krakowie, tj.  5 monografii autorskich, 3 rozdziały w monografiach i 1 recenzja (zał. 1) oraz 83 publikacje w innych wydawnictwach, tj.  4 monografie, 47 rozdziałów w monografiach, 32 artykuły w czasopismach (zał. 2,3,4)


31.01.2020 r. - otrzymałam odpowiedź od Redaktora Głównego BIP APS następujące informacje:

Ogólna kwota, która została przeznaczona ze środków publicznych, na wydanie publikacji prof. dr hab. Bogusława Śliwerskiego w latach 2009-2019.
3240,54 zł Zrozumieć szkołę. Konteksty zmiany 1 Szymański Mirosław Józef, Walasek-Jarosz Barbara, Zuzanna Zbróg ( red. ), 2016, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, ISBN 978-83- 64953-53-8, - jest to koszt poniesiony przez APS za całość publikacji, APS nie dysponuje rozróżnieniem tej kwoty na poszczególne artykuły.

5852,00 zł Pedagogika dialogu. Emancypacyjny potencjał dialogu / Jankowska Dorota Małgorzata ( red, ), 2017, ISBN 9788364953965 - jest to koszt poniesiony przez APS za całość publikacji, APS nie dysponuje rozróżnieniem tej kwoty na poszczególne artykuły.

6176,90 zł Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Kraków: Oficyna Wydawnicza _Impuls- 2012, ISBN 978-83-62828-17-3, nakład 600 egz. — publikacja współfinansowana w ramach projektu „Kompleksowy program doskonalenia potencjału dydaktycznego i organizacyjnego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej" Numer projektu: UDA -POKL.04.01.01-00-319/08-00

Łącznie:15 269,44 zł

Podsumowując - 15300 zł (UŁ) + 15269,44 zł (APS) = 30 569,44 zł

Czy to dużo? Proszę wpisujcie w komentarzach ile dostajecie z uczelni pieniędzy na publikacje.

 


[1] Por. http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2019/12/wybor-miedzy-destrukcja-nauka.html

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze   

0 # M. 2020-01-26 00:52
Tow. prof. na dzisiejszym blogu wydalił wyjątkową ilość hejtu na Panią. Źle z nim. Chyba naprawdę ma głębokie problemy z samym sobą. Może trzeba mu pomóc? Pomodlić się za niego? Jest chyba GŁUCHY na wyzwania współczesności.
Odpowiedz
+3 # ccc 2019-12-18 12:40
... i to jest tuz nauki polskiej ten BŚ!!!
Odpowiedz
+2 # M. 2019-12-16 22:06
Obawiam się, że zapytanie zostało niefortunnie sformułowane. Kwestorzy mogą podać bowiem jedynie koszt druku książek. Lepiej pytać, jakie badania tow. prof. prowadził, jaki jest ich konkretny efekt publikacyjny i ile to podatnika kosztowało.
Odpowiedz
6.png4.png1.png6.png3.png6.png