http://sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B7BJMC&view=5 - interpelacja p. prof. Pawłowicz w sprawie zatrudniania adiunktów po wejściu w życie Ustawy 2.0. z dnia 29.11.2018 r.

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=26153D3E -Odpowiedź na interpelację nr 1963 w sprawie niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa zapisów statutowych wyższych uczelni w kwestii dotyczącej sposobu liczenia okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta osób niemających stopnia naukowego doktora habilitowanego

http://znp.up.krakow.pl/dokumenty/zal-7.pdf - Zasady dotyczące stosunków pracy nauczycieli akademickich po nowelizacji przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w marcu 2011 roku obowiązujące od 1.X.2011 r.

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/4750/plik/888-889o.pdf - opinia do Ustawy 2.0. Biuro legislacyjne

http://orka.sejm.gov.pl/Glos8.nsf/nazwa/66_136/$file/glos_66_136.pdf - imienne głosowanie nad Ustawą 2.0

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/DABFB951971AB41CC12582A5002C1BBB/%24File/2564.pdf

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=62&dzien=2&wyp=117 - minister Gowin o habilitacji

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/zmiany-w-kodeksie-pracy-ograniczenie-umow-na-czas-okreslony/kn9mlhd - zmiany w Kodeksie pracy

 

 

6.png4.png1.png6.png2.png9.png