Drugi etap prac poświęcony obliczeniom ile razy członkowie Centralnej Komisji brali udział w postępowaniach awansowych jest zakończony. Tym razem obliczyłam nauki humanistyczne.

W skład nauk humanistycznych wchodzi 13 dyscyplin naukowych, czyli: archeologia, bibliologia i informatologia, etnologia, filozofia, historia, historia sztuki, językoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o rodzinie, nauki o sztuce, nauki o zarządzaniu, religioznawstwo.

Do 27.05.2019 r. na stronie Centralnej Komisji w dziedzinie nauk humanistycznych dostępnych było ogółem 2171 postępowań awansowych, w tym 1896 (87,33%) postępowań habilitacyjnych i 275 (12,67%) postępowań o nadanie tytułu profesora.

Pliki o nazwie „Decyzja”, w których zamieszczone są składy komisji habilitacyjnych i recenzentów w postępowaniach profesorskich, dostępne są w 1521 (70,06%) postępowaniach. Prawdopodobnie pozostałe postępowania awansowe, w których nie ma wspomnianego pliku, to postępowania niezakończone lub umorzone.

Nauki humanistyczne w Centralnej Komisji reprezentuje aż 38 profesorów. Przeszukując pliki z komisjami awansowymi, aż w przypadku 12 nazwisk otrzymałam wynik – 0.

Najczęściej w postępowaniach awansowych uczestniczyła prof. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (językoznawstwo). Pani profesor brała udział w 79 postępowaniach, w tym 78 razy jako przewodnicząca składów komisji z zakresu językoznawstwa.

Drugie miejsce pod względem częstości powołania w skład komisji zajął prof. Wojciech Michał Chlebda (językoznawstwo), który brał udział w 65 postępowaniach. Zawsze jako przewodniczący.

Trzecie i czwarte miejsce zajmują prof. Krzysztof Jan Mikulski z 49 postępowaniami i prof. Tomasz Schramm z 48 postępowaniami. Zawsze brali udział jako przewodniczący składów komisji habilitacyjnych.

W tabeli zamieszczam zestawienie członków CK z nauk humanistycznych biorących udział w postępowaniach awansowych.

Tabela 1. Zestawienie uczestnictwa członków Centralnej Komisji w postępowaniach awansowych.

Imię i nazwisko

Dziedzina i dyscyplina naukowa

Miejsce pracy

Liczba komisji awansowych

Uwagi

Urszula Anna Augustyniak

Nauki humanistyczne - Historia

Uniwersytet Warszawski

8

 

Michał Janusz Buchowski

Nauki humanistyczne - Etnologia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

10

 

Andrzej Buko

Nauki humanistyczne - Archeologia

Uniwersytet Warszawski

6

 

Wojciech Michał Chlebda

Nauki humanistyczne - Językoznawstwo

Uniwersytet Opolski

65

zawsze przewodniczący

Krystyna Anna Chojnicka

Nauki prawne - Prawo

Uniwersytet Jagielloński

0

 

Tadeusz Antoni Dola

Nauki teologiczne -

Uniwersytet Opolski

0

 

Bogdan Dolnicki

Nauki prawne - Nauki o administracji

Uniwersytet Śląski w Katowicach

1

 

Zofia Małgorzata Duniewska

Nauki prawne - Prawo

Uniwersytet Łódzki

0

 

Beata Anna Glinka

Nauki humanistyczne - Nauki o zarządzaniu

Uniwersytet Warszawski

0

 

Krzysztof Góźdź

Nauki teologiczne -

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

0

 

Mirosława Stanisława Hanusiewicz-Lavallee

Nauki humanistyczne - Literaturoznawstwo

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

14

 

Roman Marek Hauser 0

Nauki prawne - Nauki o administracji

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

0

 

Zbigniew Andrzej Janczewski

Nauki prawne - Prawo kanoniczne

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

0

 

Tomasz Kazimierz Jasiński

Nauki humanistyczne - Historia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

34

 

Agnieszka Maria Kijewska

Nauki humanistyczne - Filozofia

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

47

 

Krzysztof Kłosiński

Nauki humanistyczne - Literaturoznawstwo

Uniwersytet Śląski w Katowicach

21

 

Anna Legeżyńska

Nauki humanistyczne - Literaturoznawstwo

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

23

 

Hanna Elżbieta Litwińczuk

Nauki prawne - Prawo

Uniwersytet Warszawski

0

 

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Nauki humanistyczne - Językoznawstwo

Uniwersytet Jagielloński

79

78 przewodn. raz recenzent

Krzysztof Jan Mikulski

Nauki humanistyczne - Historia

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

49

zawsze przewodniczący

Zbigniew Pasek

Nauki humanistyczne - Religioznawstwo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

0

 

Jan Franciszek Perszon

Nauki teologiczne -

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

3

 

Wojciech Popiołek

Nauki prawne - Prawo

Uniwersytet Śląski w Katowicach

0

 

Remigiusz Józef Pośpiech

Nauki humanistyczne - Nauki o sztuce

Uniwersytet Wrocławski

4

 

Grażyna Prawelska-Skrzypek

Nauki humanistyczne - Nauki o zarządzaniu

Uniwersytet Jagielloński

0

 

Tomasz Schramm

Nauki humanistyczne - Historia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

48

zawsze przewodniczący

Bronisław Włodzimierz Sitek

Nauki prawne - Prawo

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

0

 

Marian Stala

Nauki humanistyczne - Literaturoznawstwo

Uniwersytet Jagielloński

15

 

Jerzy Stanisław Supernat

Nauki prawne - Nauki o administracji

Uniwersytet Wrocławski

1

 

Tadeusz Stefan Szubka

Nauki humanistyczne - Filozofia

Uniwersytet Szczeciński

15

 

Wojciech Krzysztof Świątkiewicz

Nauki humanistyczne - Nauki o rodzinie

Uniwersytet Śląski w Katowicach

9

 

Maria Wojtak

Nauki humanistyczne - Językoznawstwo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

33

zawsze przewodnicząca

Małgorzata Woźna-Stankiewicz

Nauki humanistyczne - Nauki o sztuce

Uniwersytet Jagielloński

7

 

Leszek Kolankiewicz

Nauki humanistyczne - Kulturoznawstwo

Uniwersytet Warszawski

6

 

Elżbieta Barbara Zybert

Nauki humanistyczne - Bibliologia i informatologia

Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

1

 

Tadeusz Józef Żuchowski

Nauki humanistyczne - Historia sztuki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

8

 

RAZEM

   

523

 

Zastanawiam się, czy rolą członków CK nie powinno być nadzorowanie prawidłowości postępowań, a nie uczestniczenie w nich? Czy ich udział w postępowaniach awansowych nie powoduje konfliktu interesów…?

 Joanna Gruba

 

Dodaj komentarz

Komentarze   

+1 # Marek Wronski 2019-06-18 15:34
Uważam, ze przewodniczący Sekcji lub czlonek Prezydium CK nie moze byc przewodniczącym Komisji Habilitacyjnej bowiem ma konflikt interesow.
Odpowiedz
+1 # Anna 2019-06-13 13:09
Udziały członków w komisjach są podobne dla poszczególnych dyscyplin.
Odpowiedz
6.png4.png0.png7.png0.png2.png