W tej zakładce publikować będę wszystkie postępowania konkursowe na stanowisko adiunkta (ewentualnie starszego wykładowcy), na które będę aplikować.

Na ile jawne są konkursy? Jakie dokumenty wymagane są przez uczelnie? Jakie są kryteria wyboru kandydatów?

I wreszcie jakie szanse na znalezienie pracy w państwowej uczelni ma doktor z dużym doświadczeniem dydaktycznym i naukowym?

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej będę zwracała się do każdej uczelni o protokół z posiedzenia komisji konkursowej, który musi być jawny http://siecobywatelska.pl/protokol-z-posiedzenia-komisji-konkursowej-wydzialu-jest-jawny-orzekl-nsa/

zgodnie z wyrokiem NSA http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E8C05EEC6F

Uniwersytet Opolski (konkurs zakończony)

Przeglądam bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach naukowych i oczom nie wierzę. Czy może być aż taki bałagan?

Kto dodaje ogłoszenia? Dlaczego w kolumnie Dziedzina - raz wpisywana jest dziedzina a raz dyscyplina naukowa? Dlaczego nie ma ujednoliconego schematu, szablonu ogłoszenia konkursowego? Na jednych uczelniach konkurs ogłasza rektor, na innych dziekan. Są też ogłoszenia bezimienne...

Każda uczelnia podchodzi do konkursów inaczej. Pewnie wedle szeroko pojętej autonomii...

Uważam, że dopóki nie będzie zachowanych standardów w podstawowych kwestiach w szkolnictwie wyższym (a do takich należy przecież możliwość zatrudnienia na uczelni) możemy zapomnieć o sprawach bardziej skomplikowanych.

Bardzo żałuję, że zniknął konkurs ogłoszony przez Uniwersytet Szczeciński. Wydawało mi się, że jestem idealną kandydatką...

Poza tym Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jako datę wygaśnięcia oferty podaje 16.12.2017 r. gdy tymczasem oferta ważna była do 16.12.2016 r.

Pozostaje mi Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Trzciance

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (Trzcianka) (konkurs zakończony)

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (Wodzisław Śląski) (konkurs zakończony)

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (konkurs zakończony)

Uniwersytet Wrocławski (konkurs zakończony)

Politechnika Śląska (konkurs zakończony)

Uniwersytet Śląski

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

1.png0.png5.png8.png3.png8.png1.png