Joanna Gruba, Czy Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego złamał prawa habilitanta?

Aleksander Kobylarek - The Internet as a new chance for academic communities

Aleksander Kobylarek - Science between and against disciplines in the social sciences and humanities

Aleksander Kobylarek - Seven cardinal sins of Science

Aleksander Kobylarek - Measures of science

Aleksander Kobylarek - Syzyfowe prace. O promowaniu młodych talentów naukowych w Polsce

Aleksander Kobylarek - Talenty naukowe. Próba kategoryzacji karier młodych uczonych

Aleksander Kobylarek - Nauka sfeudalizowana. O wątpliwych kryteriach oceny osiągnięć naukowych

Joanna Gruba - Z trabanta mercedesa nie będzie

Joanna Gruba - Co dalej po nieudanej habilitacji?

Monika Mularska-Kucharek - Brak prawa dostępu do recenzji w postępowaniu opiniodawczym przed Centralną Komisją. Czy zgodnie z prawem?

Monika Mularska-Kucharek - Czy habilitant ma prawo do nagrania z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej?

Aleksander Kobylarek - Edukacja w czasach zarazy. Przypadek Uniwersytetu

 

Aleksander Kobylarek - The pedagogy of shame. Education in the face of the demokratur of ignoramuses

 

 

 

6.png1.png3.png9.png6.png6.png