30 12.2014 22:34

https://folwarkuwr.wordpress.com/ - obecnie strona jest niedostępna.

Pod tym adresem autorka blogu, pani dr Anna Nawolska umieszcza wpis "Od doktora do dyrektora", w którym porównuje pracę doktorską i pracę habilitacyjną dra hab. Gościwita Malinowskiego, prof. nadzw. UWr., wykazując, że obie mają bardzo wiele miejsc wspólnych.

Wcześniej autorka blogu stała się ofiarą mobbingu, bo jako recenzent prac dyplomowych tępiła plagiaty, wnosiła o ponowne napisanie prac, w których całe strony przepisywano z książek (bez podania źródła) lub wręcz "przeklejano" je z  Internetu. Kiedy wykryła podobne praktyki u głównego sprawcy mobbingu - wszystko stało się jasne...

Na niniejszym blogu podobne mobbingowe praktyki też są opisane, choć dotyczą innego instytutu na tym Wydziale: Instytutu Filologii Słowiańskiej. Epizody tego mobbingu pojawiają się w poszczególnych wpisach (wpisach raczej starszych), najpełniej potraktowane są we wpisie "Wykolegowana" (replika artykułu Zofii Tarajło-Lipowskiej w nrze 4/2012 "Przeglądu Uniwersyteckiego UWr.") oraz we wpisie "Siłą bezsilnych jest jawność III". Tym niemniej zachęcam do lektury wszystkich wpisów (są tam również cytowane oryginalne listy studentów), bo w nich mogą pojawić się wątki, które danego czytelnika interesują.

Jednocześnie zachęcam do lektury mego kryminału ze środowiska uniwersyteckiego pt. "Śmierć dziekana. W studni złych emocji". Jest to oczywiście fikcja literacka, ale podstawą i pomysłem do opisania różnych praktyk mobbingowych stały się moje doświadczenia z ostatnich lat.

9.png0.png7.png3.png3.png4.png