Nieprawidłowości na UMK - informacje ogólne

W czasie, kiedy na UMK odbywało się moje postępowanie habilitacyjne, Centralna Komisja ograniczyła uprawnienia Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK. Postanowienie zostało opublikowane z datą 24 listopada 2014 r. i jest zamieszczone na stronach CK.

ograniczenie uprawnień

W uzasadnieniu ograniczenia uprawnień habilitacyjnych widnieją bardzo ciekawe wnioski, wśród których można dostrzec odzwierciedlenie nieprawidłowości także mojego postępowania habilitacyjnego. Dlatego zwróciłam się do przewodniczącego CK prof. Antoniego Tajdusia o przesłanie kopii protokołu z przeprowadzonej kontroli. Dokument dostałam kilka dni później.

protokół pokontrolny CK 

Jak wynika z dokumentu, z pięciu przewodów habilitacyjnych podlegających kontroli aż dwa przewody habilitacyjne zakończyły się pozytywnie z rażącym naruszeniem prawa.

Nieprawidłowości polegały na:
1) nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Ditcie B. na podstawie sfałszowanego głosowania,
2) uzyskaniu przez dr Danutę W. stopnia doktora habilitowanego na podstawie zawyżonej (nieistniejącej?) ilości publikacji.

Stopień doktora habilitowanego p. Ditcie B. został nadany Uchwałą Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych z dnia 15 stycznia 2013 r. i od tej pory jest ona pełnoprawnym członkiem Rady Wydziału. Uważam, że uchwalane przez RW uchwały, które zostały podpisane przez osobę, która otrzymała stopień dr. hab. niezgodnie z prawem, nie powinny mieć mocy prawnej.

Ciekawe, czy Centralna Komisja po wykryciu nieprawidłowości zgłosiła ten fakt odpowiednim organom ścigania?

Sprawa na UMK wyszła na jaw, bo ktoś uczciwy z Rady Wydziału UMK w końcu nie wytrzymał i doniósł do CK o nieprawidłowościach na wydziale. Gdyby nie ten fakt, sprawa nigdy nie ujrzałaby światła dziennego.
Prawdopodobnie jest to wierzchołek góry lodowej. Jakie jeszcze tajemnice kryje środowisko naukowców z UMK?
Czy takie historie dzieją się też na innych wydziałach?

Obecnie prof. Danuta W. jest dziekanem na jednej z uczelni. Prawdopodobnie dr hab. Ditta B. (na pewno całkowicie zasłużenie) lada chwila będzie profesorem.

Takie osoby decydują o standardach w polskiej nauce...  Polska nauka jest na światowym poziomie. Albo jeszcze wyższym. Mamy coraz lepszych studentów, których uczy jeszcze lepsza kadra naukowa.
Czy mi żal, że mnie tam nie ma? :)


Od przeprowadzonej kontroli na UMK i wykrycia nieprawidłowości minął ponad rok i sprawa wydaje się została "zamieciona pod dywan". Dlatego postanowiłam napisać pisma z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie wykrytych przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów nieprawidłowości na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu. Pisma skierowałam do:

1. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - do pana Marcina Czai
2. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
3. Przewodniczącego Centralne Komisji - prof. Antoniego Tajdusia

Stanowisko Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

9 X 2015 r. wysłałam pismo do p. Marcina Czai dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wyższego i Kontroli z prośbą o wyjaśnienie nieprawidłowości, które miały miejsce na UMK, czyli w jednostce podległej Ministerstwu.

pismo do MNiSW

 29 października 2015 r. wysłano odpowiedź z ministerstwa.

Zastępca Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wyższego i Kontroli dr Ewa Trojanowska, twierdzi, że MNiSW nie powinno wypowiadać się na temat działalności Centralnej Komisji, gdyż ta, podlega pod Radę Ministrów, jednakże zdaniem Ministerstwa, Centralna Komisja postąpiła prawidłowo ograniczając prawa habilitacyjne jednostce.

odpowiedź MNiSW

 Zatem kwestia przyznanych habilitacji niezgodnie z prawem jest według MNiSW jak najbardziej legalna:)

Stanowisko Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

12 października 2015 r. napisałam w sprawie nieprawidłowości na UMK pismo do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jako do organu nadzorującego pracę Centralnej Komisji.

  pismo do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

21 października 2015 r. wysłano do mnie z Kancelarii odpowiedź, z której wynika, że po pierwsze w Kancelarii nic nie wiadomo o nieprawidłowościach na UMK (czyli nie wiadomo, co się dzieje w jednostkach jej podległych...) i po drugie, że Kancelaria prosi o wyjaśnienie sprawy pana Piotra Korczalę Dyrektora Biura CK.

 odpowiedź z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Od tamtej pory, czyli od półtora miesiąca nie wydarzyło się nic (oprócz zmiany Premiera).
Będę musiała przypomnieć nowej ekipie rządzącej o sprawie.

13 VI 2016 r. - dostałam pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Z powodu nieprawidłowości habilitacyjnych Centralna Komisja została objęta kontrolą NIK!

odpowiedź z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Czekam na wynik kontroli.

Stanowisko Centralnej Komisji

11 października 2015 r. wysłałam pismo do przewodniczącego CK prof. Antoniego Tajdusia z prośbą i informację, jakie podjęto działania po wykryciu nieprawidłowości w przyznawaniu stopnia doktora habilitowanego na UMK w Toruniu.

pismo do CK

Jest 13 grudnia 2015 r. Do dziś nie mam odpowiedzi z CK. Nie pozostaje mi nic innego jak powiadomić prokuratury.

Zgłoszenie do prokuratury

17 grudnia 2015 r. - powiadomiłam prokuraturę w Toruniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa podczas przeprowadzania przewodów habilitacyjnych na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu.

Od dnia wykrycia nieprawidłowości i opublikowania  protokołu pokontrolnego na stronach CK, ani Centralna Komisja, ani dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu prof. P. Petrykowski nie odnieśli się do nieprawidłowości podczas przeprowadzanych tam habilitacji.

pismo do prokuratury

Podczas czytania wywiadu, którego udzielił dziekan portalowi Wirtualna Polska, można zauważyć wiele nieścisłości. 

1. W jakich latach odbyła się kontrola na WNP? - 2009-2012 (taką wersję podaje dziekan), czy w latach 2009-2013 (taka data widnieje na protokole z CK). Od roku 2011 można było prowadzić postępowanie habilitacyjne według nowej ustawy. Ponadto skontrolowano postępowanie z 2013 r.

2. W stwierdzeniu, że "Centralna Komisja w tym piśmie popełniła rażące błędy i właśnie, jako Rada Wydziału oficjalnie się do nich odniesiemy" dziekan przyznaje, że dotychczas nie odnieśli się do rażących błędów CK.

3. Ponadto: "jeżeli chodzi o zawyżoną liczbę publikacji, to ten zarzut jest zupełnie nieprawdziwy. W starych procedurach nie było bowiem wymogu minimalnej liczby publikacji niezbędnych do uruchomienia procedury habilitacyjnej. W nowych przepisach taki wymóg jest. CK zastosowała natomiast nowe wymogi do starego postępowania, co było bezprawne".

Ciekawe o jaki wymóg chodzi?

4. Jeżeli chodzi o sfałszowanie głosowania przez RW dziekan odpowiada: "jedyną osobą, która mogła sfałszować to głosowanie, byłem ja. Rzeczywiście w momencie głosowania nie było na sali takiej liczby osób, jaka była na liście podpisanej w momencie rozpoczęcia obrad. Dwie osoby opuściły salę obrad wcześniej, ale zgłosiły to. Jest to dopuszczalne i podkreślam, że została zachowana liczba kworum".

Czy to są normalne praktyki?

Zapraszam do przeczytania całego wywiadu wraz z komentarzami i obiektywnej ocenie całej sytuacji.


12 I 2017 r. - dostałam pismo z Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście umarzające postępowanie w sprawie nieprawidłowości habilitacyjnych na UMK. Postępowanie trwało ponad rok (!) i wiem, że nie obyło się bez niespodzianek.

Super! Prokuratura potwierdza, że podczas postępowań habilitacyjnych można w dalszym ciągu fałszować, oszukiwać, plagiatować itd. Wszystkie chwyty dozwolone. 

Niestety, nie dla wszystkich. Gdy poszpera się trochę w internecie, okazuje się, że istnieją silne powiązania rodzinne pomiędzy dziekanem Petrykowskim a prokuraturą...

pismo umarzające postępowanie

 

 

 

Dodaj komentarz

1.png0.png5.png8.png3.png8.png2.png