12 XI 2017 r. - wysłałam maila do dziekana S. Juszczyka prośbę o protokoły z następujących postępowań konkursowych.

 

 Ogłoszenie konkursowe 5_2017_K

Wymagania, które spełnia jedna osoba...

 

 
 

  Ogłoszenie konkursowe 10_2017_K

 

 

protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej 10_2017_K

 

   

Ogłoszenie konkursowe 12_2017_K

 

 

protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej 12_2017_K

 

 

 Ogłoszenie konkursowe 17_2017_K

 

protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej 17_2017_K

 

Ogłoszenie konkursowe 20_2017_K

 

 

protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej 20_2017_K

 

 

Ponieważ nazwiska osób biorących udział w konkursach zostały zanonimizowane wysłałam (22 XI 2017r.) do dziekana S. Juszczyka prośbę o przesłanie:

1. Dokumentów powołujących komisję konkursową,
2. Protokołów z posiedzeń, na których została ustalona treść ogłoszenia konkursów 5/2017/K, 10/2017/K, 11/2017/K, 12/2017/K, 17/2017/K, 201/2017/K,
3. Rekomendacji Komisji Konkursowej dla Rady Wydziału,
4. Dokumentów złożonych przez wszystkich kandydatów, którzy wzięli udział w konkursach 5/2017/K, 17/2017/K, 20/2017/K.

Czekam na odpowiedź.

 

 

6.png4.png0.png7.png0.png8.png