Jak nie napisałam artykułu o Rękopisach

Vážený pane doktore,
omlouvám se, nezúčastním se projektu o Rukopisech. Je to s ohledem na mou osobní situaci. Jak možná víte, rusisté mne z Vroclavské univerzity vytlačili a nahradili doc. Martinkem z Opavy, který se specializuje na těšínskou literaturu. Je to pro mně absurdní a negativní pro polskou bohemistiku vůbec. Vratislavští rusisté mají panslavistické ambice a doc. Martinek, který sem tam příjede do Vroclavi nemá pražádný zájem o polskou bohemistiku, o její rozvoj se nestará. Kromě toho se cití především českým básníkem a polské studenty žádá o pomoc  v překladech polské poezie do češtiny. V této situaci moje účast na vědecké práci nemá pro mně cenu. Nejvyšší vědeckou hodnost už jsem dosáhla.
Doufám, že doc. Martinek bude šťastný, pokud bude mít příležitost obohatit českou publikaci o článek o polském vztahu k RKZ.
S pozdravem
Zofia Tarajlo-Lipowska

 

 

Dodaj komentarz

9.png0.png7.png3.png4.png3.png