Zaczynam!

21.III.2019 - wysłałam dokumenty habilitacyjne do Centralnej Komisji. Do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego wskazałam Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii


26.III.2019 r. - Centralna Komisja dostała moje dokumenty


08.IV.2019 r. - na stronie Centralnej Komisji pojawił się mój wniosek i autoreferat. Centralna Komisja działa błyskawicznie. Brawo!
Czekam na działanie Rady Wydziału.

wniosek autoreferat

Dodaj komentarz

4.png4.png6.png3.png5.png1.png