Moje pierwsze nieudane postępowanie habilitacyjne

Poniżej publikuję kulisy mojego pierwszego (może nie ostatniego :) postępowania habilitacyjnego wraz z dokumentami i odpowiedziami na recenzje. Było ono dla mnie bardzo ważnym doświadczeniem, w którym przekonałam się, że nie dorobek a układy są podstawą  nadawania stopni naukowych.

W mojej komisji habilitacyjnej zasiadali wybitni specjaliści:

Przewodniczący komisji - prof. Andrzej Radziewicz-Winnicki - Uniwersytet Zielonogórski,

 Sekretarz komisji - prof. Jarosław Michalski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

 Recenzent - prof. Bogdan Szczepankowski - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

 Recenzent - dr hab. Grażyna Dryżałowska - Uniwersytet Warszawski,

 Recenzent - dr hab. Jacek Błeszyński - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

Członek komisji - dr hab. Beata Jachimczak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Członek komisji - prof. Bronisław Siemieniecki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 Przed habilitacją

Recenzje i uchwała

Odwołanie

Zwolnienie z pracy

 

 

2.png7.png9.png4.png5.png8.png