22 09.2014 18:48

We wrześniowym numerze Biblio (dodatku do Literárnich novin) ukazał  się mój artykuł pt. O historickém vývoji sbírek českých knih ve Vratislavi, w którym piszę o zmarnowanych pomysłach założenia we Wrocławiu czeskiej biblioteki, sięgając wstecz aż do roku 1620*). Artykuł ilustruje kilka zdjęć, z których tutaj zamieszczam jedno, też już historyczne, bo z roku 1991. Sfotografowała się pierwsza grupa studentów Studium Języka i Kultury Czeskiej przy IFS UWr. na wycieczce w Pradze, goszczących właśnie w Instytucie Historii Akademii Nauk Republiki Czeskiej (gospodarze na zdjęciu stoją w środku).

---------------------------------------

*) Ponieważ były dziekan Sarnowski (z IFS UWr.) w dniu 23.09.14 w godzinach porannych w oficjalnym wystąpieniu na ten wpis się powoływał w sensie podważenia jego zasadności, więc wyjaśniam, że to nieporozumienie. Przez zmarnowane okazje w tym artykule rozumiem bibliotekę Karla z Žerotína z początku XVII wieku, bibliotekę  F. L. Čelakovskiego z lat 40. XIX wieku, a zwłaszcza zbiór emigracyjnych książek czeskich i słowackich Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, który ostatnio widziałam w styczniu 1990  (potem nagle zniknął). W artykule wspominam jeszcze o bibliotece IFS UWr. oraz o mojej domowej bibliotece, traktując je jednak jako te, które są rozbudowywane, ale skromne warunki lokalowe temu nie sprzyjają .

Na fotografii w dolnym rzędzie od lewej: Beata G., Urszula W. i Zofia T. 

W górnym rzędzie  od lewej: Jarosław M., Jaroslav L., Marzena P. (od kilku lat niestety ś.p.), prof. Jaroslav V. z asystentem, zza którego wyłaniają się dwie głowy (nie mogę rozpoznać), Stanisław G., Małgorzata T. (nie studiowała - towarzyszyła wycieczce), Tadeusz M. i Kazimierz C.

 

 

 

 

 

9.png0.png5.png9.png8.png7.png