Szanowni Państwo!

Forum jest nieautoryzowanie, a posty można dodawać bez zalogowania. Dlatego proszę o przemyślane wpisy i merytoryczną dyskusję.

 

Bardzo Państwa proszę o podpisywanie swoich postów. Ułatwi to porozumiewanie się. Możecie się podpisać nickiem/pseudonimem. Nie musicie podawać ani imienia, ani nazwiska :)

 

Dziękuję Joanna Gruba


joanna.gruba@habilitacja.eu 

 

 30
Wyświetla od 1 do 10 z 31 pozycji.

Rada wydziału nie musiała się sugerować recenzjami głosując nad nadaniem stopnia doktora habilitowanego. Nadawała w praktyce nawet przy dwóch negatywnych zewnętrznych recenzjach. Jednak prace habilitacyjne pisane są w bardzo wąskich dziedzinach wiedzy niedostępnych przeciętnemu członkowi rady. W tej sytuacji głosowanie w Radzie pozostawało fikcją, ponieważ głosowano nad sprawami wykraczającymi poza wykształcenie formalne większości jej członków. Zobiektywizowanie procesu polegałoby na nadaniu recenzjom wiążącego prawnie charakteru lub na automatycznym nadawaniu tytułu po spełnieniu pewnych kryteriów.

(...)

Do Arki.

W kwestii habilitacji tak rozumiem tekst z linku. Procedura awansowa nie może podlegać zbyt daleko idącej regulacji prawnej, ponieważ nauka stanowi fakt społeczny a zatem obiektywizacja jest utrudniona. Ustawodawca powinien zachować wstrzemięźliwość, dlatego należy zostawić środowiskom naukowym kwestie oceny dorobku kandydata.

gerontokraci mówią niech zostanie jak jest

Młodzież wypowiada się na temat habilitacji

link

http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/habilitacja-propozycje-nowych-zasad-i-sposobow-unikniecia-nieprawidlowosci/

Arki

Zasłyszane na uczelni:

- kto nie odbywa zajęć a pobiera pensję ten kradnie

- ale przecież to profesura najczęściej opuszcza zajęcia

- profesor to co innego, ponieważ on trzyma kierunek

troublemaker

Można będzie to gdzieś zobaczyć tzn. Czy będzie trabsmisja debat online?ma ktoś info?

26-27 stycznia, Katowice, konferencja nt. Nowej Ustawy o karier naukowych i itd.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: www.nauka.gov.pl.

Patriota

Troublemaker -warto też zastanowić się, nad obecnością habilitanta na posiedzeniu komisji habilitacyjnej i rady wydziału. Skoro są to postępowania administracyjne, nie powinno na nich zabraknąć najbardziej zainteresowanych osób.

Joanna

tutaj trzeba by podejść typowo prawniczo, np. czy tajne głosowanie przez radę nie narusza zasad prawa unijnego, przecież to jest forma ostracyzmu, a zatem może być łamana zasada przejrzystości postępowania administracyjnego. Jawność postępowania administracyjnego wymagałaby głosowania imiennego. Następny problem to obiektywizm postępowania czyli wskaźniki i mierniki osiągnięć kandydata. Są one tak niejasne, że pozostawia to organowi (rada) zupełną dowolność oceny stopnia spełnienia wymogów. Decyzja organu nie może być arbitralna, ale powinna się opierać na obiektywnych przesłankach. Trzeba szukać argumentów tego rodzaju i ewentualnie wnosić skargę na Polskę do instytucji unijnych.

troublemaker

Prawnik powinien wypowiedzieć się na temat instytucji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych oraz ustawy i komunistycznych naukowców w aspekcie unijnego prawa.

Czy komunistyczna/stalinowska komisja CK ma prawo i moralne prawo do uczestnictwa oraz wpływania na naukę. O ile wiem to komunizm jest uznany za system zbrodniczy, a w Polsce nadal trwa i ma się dobrze.

hab

Wyświetla od 1 do 10 z 31 pozycji.

Powered by ChronoForums - ChronoEngine.com

3.png9.png6.png0.png2.png8.png