Szanowni Państwo!

Forum jest nieautoryzowanie, a posty można dodawać bez zalogowania. Dlatego proszę o przemyślane wpisy i merytoryczną dyskusję.

 

Bardzo Państwa proszę o podpisywanie swoich postów. Ułatwi to porozumiewanie się. Możecie się podpisać nickiem/pseudonimem. Nie musicie podawać ani imienia, ani nazwiska :)

 

Dziękuję Joanna Gruba


joanna.gruba@habilitacja.eu 

 

 181
Wyświetla od 21 do 30 z 182 pozycji.

Czemu nie warto Rektorom zwalniać / rotować / nie przedłużać zatrudnienia adiunktów, którzy publikują w dobrych wydawnictwach z listy MEN:

1) za osiągnięcia Pracownika, który nie upoważnił ewaluowanego podmiotu do wykazania do celów ewaluacji jego publikacji naukowych w danej dyscyplinie i z danego roku, nie tylko nie można przyznać sobie punktów, ale nalicza się punkty ujemne; tak jest w przypadku zwalnianych adiunktów, którzy nie złożą upoważnienia

2) w ewaluacji przeprowadzanej w 2021 r. minimalny okres zatrudnienia wymagany do wliczenia punktacji za publikacje do punktów uzyskanych przez jednostkę wynosi 36 miesięcy.

3) NOWE: za publikacje w monografiach z lat 2017 i 2018 oraz renomowanych wydawnictwach konferencyjnych stosuje się wstecznie nową punktację, czyli publikacje w wydawnictwach spoza listy MEN dostają tylko 5 pkt za redakcję i 5 za artykuł, a za publikacje z listy MEN również za lata 2017 i 2018 uczelnia zatrudniająca autora przez co najmniej 36 miesięcy w okresie objętym ewaluacją, uczelnia dostaje więcej punktów niż za publikacje spoza listy

4) osoby na urlopach dla poratowania zdrowia, macierzyńskich i wychowawczych nie mają osiągnąć limitu, nie przynoszą punktów ujemnych, ale można wliczyć ich publikacje, zatem zwalniać ich nie warto.

Te wymogi MEN powinny mieć priorytet przy sporządzaniu przez komisje senackie i Rektorów kryteriów oceny Pracowników.

Ilość habilitowanych na uczelniach rośnie, a Ustawa 2.0 wprowadziła przymus zrobienia habilitacji

chyba największą wadą habilitacji jest jej związek z komuną, habilitacja jest symbolem komuny i to jest jej wada, a dla niektórych zaleta. Czy nie można było stworzyć dwóch ścieżek kariery naukowej: ścieżki dla komunistów z możliwością zrobienia habilitacji i ścieżki dla antykomunistów, których habilitacja przyprawia o wymioty.

Obecnie antykomuniści są także zmuszani do robienia habilitacji, ale dlaczego? Po zrobieniu habilitacji dołączają do grona komunistów. Sprawa powinna być postawiona jasno: jesteś komunistą to rób habilitację, nie jesteś komunistą, to trzymaj się od habilitacji i ludzi z habilitacją z daleka.pisze:

U nas się wprowadza konkursy na stanowiska adiunkta i profesora uczelni wbrew założeniom ustawy oraz sugestiom związków. Miało być kontynuowanie kariery na podstawie oceny, a Profesorowie proponują nadal konkursy, czyli ustawki.

https://wiadomosci.wp.pl/marek-migalski-uzyskal-habilitacje-po-10-latach-jego-praca-to-miedzy-innymi-analiza-rzadow-pis-6351104779163265a

Migalski zrobił habilitację ponieważ był jej zdecydowanym przeciwnikiem, oficjalnie pisał listy do kolejnych ministrów żeby znieśli habilitację i równocześnie z dużym zapałem podejmował kolejne próby zdobycia za wszelką cenę habilitacji. Jaki zadowolony jest teraz na tym zdjęciu. Na szczęście minister Gowin nie zniósł habilitacji i można było ją zrobić. Jakie to wszystko jest absurdalne, gdy wreszcie pojawia się minister Gowin, który zapowiada zniesienie habilitacji, a przynajmniej jej osłabienie i zmniejszenie brutalnej rotacji adiunktów, człowiek który występuje od wielu lat przeciwko habilitacji, właśnie podczas działań ministra Gowina robi habilitację!!! Wszyscy przeciwnicy habilitacji mieli nadzieję, że właśnie w tym czasie Migalski uaktywni się i wspomoże ministra Gowina, a ten ze zdwojoną determinacją dążył właśnie w tym czasie do zdobycia habilitacji. Takie to jest właśnie to środowisko naukowe w Polsce. Wszyscy inni habilitowani są dokładnie tacy sami.

.

Kochani, teraz kolej na was, jeżeli tak nie lubicie habilitacji i widzicie w niej same wady przeniesione z czasu komuny, to ją zróbcie, proszę was zróbcie habilitację w ramach protestu przeciwko habilitacji.

Ale też czapki z głów przed tymi którzy wytrwają i pokażą, że nie warto mieć tego czegoś przed nazwiskiem.

Ilość habilitowanych na uczelniach rośnie, a Ustawa 2.0 wprowadziła przymus zrobienia habilitacji

chyba największą wadą habilitacji jest jej związek z komuną, habilitacja jest symbolem komuny i to jest jej wada, a dla niektórych zaleta. Czy nie można było stworzyć dwóch ścieżek kariery naukowej: ścieżki dla komunistów z możliwością zrobienia habilitacji i ścieżki dla antykomunistów, których habilitacja przyprawia o wymioty.

Obecnie antykomuniści są także zmuszani do robienia habilitacji, ale dlaczego? Po zrobieniu habilitacji dołączają do grona komunistów. Sprawa powinna być postawiona jasno: jesteś komunistą to rób habilitację, nie jesteś komunistą, to trzymaj się od habilitacji i ludzi z habilitacją z daleka.

..

Co z interpretacja?

Czy w Lublinie ktokolwiek stanął w obronie za wyrotowanymi? Związki, dyrekcja?

Dlaczego prawnicy, tacy jak Kaczyński, Ziobro i Pawłowicz, nie głosowali za ustawą i przepisami wprowadzającymi?

Cytat

dot. zatrudnienia

b) okres ten dla każdego z tych stanowisk nie może przekraczać ośmiu lat. Okresy zatrudnienia

przed dniem 1 października 2013 r. nic podlegają tu zaliczeniu;

c) przepis art. 120 w znowelizowanej postaci wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.

Zatem ośmioletni okres liczy się od momentu wejścia w życie przepisu, czyli 1 października

2013 roku;

Stanowisko ZNP w sprawie rotacji - powinno być akceptowane i przenoszone na oddziały ZNP na uczelniach, roześlijcie to do swoich oddziałów ZNP

http://znp.up.krakow.pl/dokumenty/zal-7.pdf

Związki nie wiedzą, że [b]mają za obowiązek nas reprezentować.[/b]

Cytat ze strony MEN:

nie później niż do dnia 31 marca 2020 r., uczelnie publiczne muszą wydać dostosowane do nowych regulacji zakładowe układy zbiorowe pracy albo ustalić zgodne z nowymi przepisami regulaminy wynagradzania. Do czasu wydania nowych regulaminów wynagradzania albo układów zborowych pracy, do stosunków pracy nawiązywanych od 1 stycznia 2019 r. zastosowanie będą miały przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz obowiązujące w uczelni regulaminy wynagradzania albo układy zbiorowe pracy, które [b]należy [/b]we wskazanych wyżej terminach i zakresach dostosować do przepisów ww. ustawy. Dokumenty te powinny także określać, o ile nie zawarto takich regulacji w statucie uczelni, nazwy stanowisk pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz kwalifikacje niezbędne do zajmowania tych stanowisk.

Data publikacji MEN: 11.01.2019

Definicja układu zbiorowego:

Układ zbiorowy pracy zawierany przez reprezentację pracowników i pracodawcę w sposób kompleksowy określa warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą.

Wyświetla od 21 do 30 z 182 pozycji.

Powered by ChronoForums - ChronoEngine.com

5.png8.png8.png4.png2.png8.png