Szanowni Państwo!

Forum jest nieautoryzowanie, a posty można dodawać bez zalogowania. Dlatego proszę o przemyślane wpisy i merytoryczną dyskusję.

 

Bardzo Państwa proszę o podpisywanie swoich postów. Ułatwi to porozumiewanie się. Możecie się podpisać nickiem/pseudonimem. Nie musicie podawać ani imienia, ani nazwiska :)

 

Dziękuję Joanna Gruba


joanna.gruba@habilitacja.eu 

 

 15
Wyświetla od 11 do 16 z 16 pozycji.

Korekta Rozdział III

Art. 8. 1. Uprawnienie do nadawania stopnia doktora musi otrzymać jednostka organizacyjna zatrudniająca w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej dwanaście osób posiadających stopień doktora """na stanowisku profesora ????""",

, które w swoim dorobku naukowym legitymują się co najmniej 3 naukowymi publikacjami autorskimi w różnych czasopismach zagranicznych wymienionych w bazach Web of Science lub Scopus, dla których ta jednostka jest podstawowym miejscem pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.1)), reprezentujących dziedzinę nauki lub dziedzinę sztuki, w zakresie której jednostka organizacyjna ma otrzymać uprawnienie.

2. Jednostki organizacyjne mogą się konsolidować w celu uzyskania uprawnień zgodnie z ust. 1.

3. Jednostki organizacyjne mogą się dzielić w celu zachowania uprawnień zgodnie z ust. 1.

Zaraz zaraz mówi Pan o naukach ścisłych a to jest przesada bo w mojej dziedzinie Web of Science jest prawie nieosiagalne. Scopus jest już osiągnięciem. Bardzo proszę się tak nie zagalopowywać bo fizyka. Proszę wziąć pedagogikę, historię, ekonomię itp. pisze:

Oczywiście zgadzam się z panią i wprowadzę korektę do tego artykułu w brzmieniu

[color=#FF0000] co najmniej 3 naukowymi publikacjami autorskimi w różnych czasopismach zagranicznych wymienionym w bazach Web of Science lub Scopus.

Mlody

Już tu też ktoś podawał przykład że nawet NCN wskazuje do grantu by wykazać się publikacjami z bazy WOS lub Scopus plus monografia zagraniczna. Trzeba wziąć pod uwagę wszystkie dziedziny nauki. Bo przy poprzedniej ewidentnie pracowali ludzie z nauk ścisłych to jest widać po wyborze bazy. Dlatego przy postępowaniach habilitacyjnych w wybranych dziedzinach nie jest zaskoczeniem brak JCR. Uf chyba dobrze naświetliłam dobrej nocy życzę. Pozdrawiam Zgredek

Zgredek naukowiec

Do tego czemu w dalszym ciągu powiela się błąd i yo duży tworząc i proponując listy. Przepraszam ile można to pisać. Listy są tworem ministerialnym. Wybrane tam czasopisma nie są nieraz wcale dobre przykładowo za art w mojej dziedzinie płaci się tam 6000zl kogo na to stać? A są publikacje z WOS które kosztują 250 euro ale ich na liście A nie mliśProponuje zapis publikacje co najmniej 3 z baz Web of Science lub Scopus.

Zgredek naukowiec

Zaraz zaraz mówi Pan o naukach ścisłych a to jest przesada bo w mojej dziedzinie Web of Science jest prawie nieosiagalne. Scopus jest już osiągnięciem. Bardzo proszę się tak nie zagalopowywać bo fizyka. Proszę wziąć pedagogikę, historię, ekonomię itp.

Zgredek naukowiec

Przedstawiam państwu analizę bazy Web of Science pod kątem publikacji autorskich opublikowanych w różnych zagranicznych czasopismach pomijając polskie czasopisma. Przedmiotem badań są członkowie Rady Wydziału Fizyki UJ z tytułami profesorskimi. Stwierdzono, że spośród 23 profesorów tylko 10 posiada w swoim dorobku co najmniej 3 publikacje autorskie w trzech różnych zagranicznych czasopismach.

Wynika stąd, ze można wymagania 3 publikacji można wprowadzić do ustawy, gdzie nastąpi redukcja liczby Rady Wydziału o ponad 50%. To jest dowód, ze proste wymagania zdecydowanie podnoszą poziom nauki.

Poniżej przedstawiam własne poprawki

Rozdział III

Art. 8. 1. Uprawnienie do nadawania stopnia doktora musi otrzymać jednostka organizacyjna zatrudniająca w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej dwanaście osób posiadających stopień doktora """na stanowisku profesora ????""",

, które w swoim dorobku naukowym legitymują się co najmniej 3 naukowymi publikacjami autorskimi w różnych czasopismach zagranicznych wymienionym w wykazie czasopism naukowych (Listy A i B) ogłaszanym przez Ministra zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268)., dla których ta jednostka jest podstawowym miejscem pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.1)), reprezentujących dziedzinę nauki lub dziedzinę sztuki, w zakresie której jednostka organizacyjna ma otrzymać uprawnienie.

2. Jednostki organizacyjne mogą się konsolidować w celu uzyskania uprawnień zgodnie z ust. 1.

3. Jednostki organizacyjne mogą się dzielić w celu zachowania uprawnień zgodnie z ust. 1.

W następnych postach przedstawię państwu kolejne badania.

Mlody

Wyświetla od 11 do 16 z 16 pozycji.

Powered by ChronoForums - ChronoEngine.com

5.png9.png7.png7.png4.png3.png