Szanowni Państwo!

Forum jest nieautoryzowanie, a posty można dodawać bez zalogowania. Dlatego proszę o przemyślane wpisy i merytoryczną dyskusję.

 

Bardzo Państwa proszę o podpisywanie swoich postów. Ułatwi to porozumiewanie się. Możecie się podpisać nickiem/pseudonimem. Nie musicie podawać ani imienia, ani nazwiska :)

 

Dziękuję Joanna Gruba


joanna.gruba@habilitacja.eu 

 

 13
Wyświetla od 1 do 10 z 14 pozycji.

The most popular and convenient Cryptocurrency Exchange in 16 languages.

Everything is made for people. Earning is now easier.

No restrictions. Huge selection of tools

Come and earn now!

http://bit.ly/3bAtK2O

***

Самая ТОПОВАЯ и удобная Биржа криптовалют на 16 языках.

Все создано для людей. Зарабатывать теперь проще.

Никаких ограничений. Огромный выбор инструментов

Заходи и зарабатывай сейчас!

http://bit.ly/3bAtK2O

Michaeldiose

Młody:nie współautorstwo w Scopus.

Rozdział III

Art. 8. 1. Uprawnienie do nadawania stopnia doktora musi otrzymać jednostka organizacyjna zatrudniająca w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej dwanaście osób posiadających stopień doktora """na stanowisku profesora ????""",

, które w swoim dorobku naukowym legitymują się co najmniej 3 naukowymi publikacjami autorskimi lub współautorskimi w ciągu ostatnich 5 lat i weryfikowanych co 5 lat w czasopismach naukowych pochodzących z bazy Web of Science lub Scopus, posiadają w swoim dorobku autorską lub współautorską zagraniczną monografię naukową oraz uczestniczą w życiu naukowym na arenie międzynarodowej (konferencja i sympozja nim. 3 rocznie, staże 7-dniowe nim. 1 co dwa lata, pobytu studyjne na uczelniach zagranicznych, udział w różnych gremiach zagranicznych - komitetach redakcyjnych wydawnictw naukowych, konferencyjnych oraz biorą udział w aktywnym promowaniu polskiej nauki i biznesu na formach zagranicznych, dla których ta jednostka jest podstawowym miejscem pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.1)), reprezentujących dziedzinę nauki lub dziedzinę sztuki, w zakresie której jednostka organizacyjna ma otrzymać uprawnienie.

2. Jednostki organizacyjne mogą się konsolidować w celu uzyskania uprawnień zgodnie z ust. 1.

3. Jednostki organizacyjne mogą się dzielić w celu zachowania uprawnień zgodnie z ust. 1.

Zgredek naukowiec

2 Korekta Rozdział III

Art. 8. 1. Uprawnienie do nadawania stopnia doktora musi otrzymać jednostka organizacyjna zatrudniająca w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej dwanaście osób posiadających stopień doktora na stanowisku profesora,

które w swoim dorobku naukowym legitymują się co najmniej 3 naukowymi publikacjami autorskimi w różnych czasopismach zagranicznych wymienionych w bazach Web of Science lub Scopus, dla których ta jednostka jest podstawowym miejscem pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.1)), reprezentujących dziedzinę nauki lub dziedzinę sztuki, w zakresie której jednostka organizacyjna ma otrzymać uprawnienie.

2. Jednostki organizacyjne mogą się konsolidować w celu uzyskania uprawnień zgodnie z ust. 1.

3. Jednostki organizacyjne mogą się dzielić w celu zachowania uprawnień zgodnie z ust. 1.

Mlody

Młody: dzięki że zrobiłeś to zestawienie. To bardzo ważne wiedzieć jak funkcjonują rady wydziałów najlepszych polskich uniwersytetów.

Musimy uważać, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, bo wygórowanych punktów nikt nie osiągnie.

I jeszcze jedno: "co najmniej dwanaście osób posiadających stopień doktora na stanowisku profesora",

Tu trzeba zrobić proporcję w stosunku do liczebności rady jednostki.

Zresztą żeby nas nie ogarnęła punktoza i mania bazowa. Bo każdy będzie gonił za punktami i frustrował się, że nie przyjmują mu artykułów do najlepszych czasopism. Dobre pomysły i badania będą dobre wszędzie. Nie tylko w WoS.

Dla mnie ważnym punktem powinien być: współpraca ze środowiskiem, gospodarką, przemysłem. Żeby ta energia, która idzie na uczelniach na badania nie szła w próżnię.

Joanna

Jeszcze mi przyszła taka myśl z którą spotkałam się w innym kraju. Mianowicie by zrobić zapis że 1 publikację z bazy Web of Science lub Scopus wydana rocznie. I do tego zrobić zapis że niespełnienie twgo warunku skutkuje przejściem na stanowisko adiunkta z profesora. Czyli jedna w roku autorską lub współautorką trzeba zdobyć. Wiąże się to również nietaz ze współpracą międzynarodową. Do tego dać zapis że osoba zasiadająca w radzie wydziału powinna mieć co najmniej 3 tego rodzaju publikacje. Wydaje mi się że wymaganie 3 przez całą karierę tego typu publikacji jest zbyt niskim kryterium. Można wpisać ewentualnie 3 publikacje w bazach raz na 5 lat by złagodzić i nie wymagać co roku.pisze:

O ile dobrze pamiętam, to te ostatnie wymagania są stosowane przy akredytacji uczelni w czteroletnim systemie 3N-2No, gdzie N liczba pracowników publikujących, No - liczba pracowników niepublikujących. W tym systemie nie ma rozliczania indywidualnego oraz nie chodzi o publikacje autorskie lecz o publikacje wieloautorskie.

Ponadto z moich badań wynika, ze 3 publikacje autorskie w różnych czasopismach zagranicznych są to bardzo wysokie wymagania. Gdyby podnieść na jedną rocznie, to żaden z profesorów Wydziału Fizyki UJ nie spełnia ich. Nawet nobliści publikowali tylko po kilkanaście artykułów w swojej działalności naukowej, a są i tacy wielcy Fizycy, którzy pisali tylko do szuflady. Po śmierci zostali dopiero odkryci.

Mam jeszcze jedno pytanie, czy humaniści maja tendencje do publikacji autorskich w bazie Scopus ? (wymagana analiza Wydziału X w bazie Scopus)

Mlody

Jeszcze mi przyszła taka myśl z którą spotkałam się w innym kraju. Mianowicie by zrobić zapis że 1 publikację z bazy Web of Science lub Scopus wydana rocznie. I do tego zrobić zapis że niespełnienie twgo warunku skutkuje przejściem na stanowisko adiunkta z profesora. Czyli jedna w roku autorską lub współautorką trzeba zdobyć. Wiąże się to również nietaz ze współpracą międzynarodową. Do tego dać zapis że osoba zasiadająca w radzie wydziału powinna mieć co najmniej 3 tego rodzaju publikacje. Wydaje mi się że wymaganie 3 przez całą karierę tego typu publikacji jest zbyt niskim kryterium. Można wpisać ewentualnie 3 publikacje w bazach raz na 5 lat by złagodzić i nie wymagać co roku.

Zgredek naukowiec

Młody to prawda że proste wymagania by uzdrowiły naukę: )pisałam o tym wiele razy zlikwidować zrobić realne konkursy na stanowiska i podnieść wymagania Polacy są pracowici zakasają rękawy i zrobią. Skoro w fizyce jest tak zle to co mówić o innych naukach. U mnie ja mały adiunkt oblany z habilitacją mamojefen z większych międzynarodowy dorobek i kilkadziesiąt publikacji w bazach. Można można tylko zakasałam rękawy i 6 lat ostatnich pracowałam za dużo ale narobiłam braki. I co oblali mnie bo jak można mieć aż tyle:) I wokoło Ci co mieli dużo ich poblewano:) więc proste byłoby skuteczne. Już tu pisałam na Litwie zniesiono habilitacje i ich nauka nie runęła wręcz wydaje mi się że pną do przodu bo trzeba stanowisko utrzymać.Miłego dnia wszystkim

Zgredek naukowiec

Młody dziękuję Zgredek

Zgredek naukowiec

Korekta Rozdział III

Art. 8. 1. Uprawnienie do nadawania stopnia doktora musi otrzymać jednostka organizacyjna zatrudniająca w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej dwanaście osób posiadających stopień doktora """na stanowisku profesora ????""",

, które w swoim dorobku naukowym legitymują się co najmniej 3 naukowymi publikacjami autorskimi w różnych czasopismach zagranicznych wymienionych w bazach Web of Science lub Scopus, dla których ta jednostka jest podstawowym miejscem pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.1)), reprezentujących dziedzinę nauki lub dziedzinę sztuki, w zakresie której jednostka organizacyjna ma otrzymać uprawnienie.

2. Jednostki organizacyjne mogą się konsolidować w celu uzyskania uprawnień zgodnie z ust. 1.

3. Jednostki organizacyjne mogą się dzielić w celu zachowania uprawnień zgodnie z ust. 1.

Wyświetla od 1 do 10 z 14 pozycji.

Powered by ChronoForums - ChronoEngine.com

7.png4.png1.png9.png9.png5.png