Szanowni Państwo!

Forum jest nieautoryzowanie, a posty można dodawać bez zalogowania. Dlatego proszę o przemyślane wpisy i merytoryczną dyskusję.

 

Bardzo Państwa proszę o podpisywanie swoich postów. Ułatwi to porozumiewanie się. Możecie się podpisać nickiem/pseudonimem. Nie musicie podawać ani imienia, ani nazwiska :)

 

Dziękuję Joanna Gruba


joanna.gruba@habilitacja.eu 

 

 24
Wyświetla od 1 do 10 z 25 pozycji.

http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ - Buy Amoxicillin <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya/">Amoxicillin No Prescription</a> bns.soal.habilitacja.eu.mrv.iu http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

awucuezor

http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ - Buy Amoxicillin <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya/">Amoxicillin Without Prescription</a> vvu.wqvm.habilitacja.eu.mrr.sj http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

ezaqewabeuyi

http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ - Amoxicillin Online <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya/">Amoxicillin Without Prescription</a> swj.pyrf.habilitacja.eu.odu.vl http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

imomxigaa

http://mewkid.net/when-is-xuxlya/ - Amoxicillin Without Prescription <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya/">Buy Amoxicillin Online</a> bnh.eupz.habilitacja.eu.utr.rb http://mewkid.net/when-is-xuxlya/

oyuxiafi

Teraz szukają autoplagiatów w dorobku.Trzeba uważać co się daje.

Jedyny sposób, aby skończyć z subiektywnymi lub złośliwymi zarzutami w sprawie autoplagiatów to stworzenie programu komputerowego, który obiektywnie i w oparciu o powszechnie znane kryteria stwierdzałby autoplagiat lub plagiat w postępowaniu awansowym.

irtyuds

Wrzucam na szybko o autoplagiacie z jednego z moich dokumentów:

Zarzuty autoplagiatu/powtórzeń tekstu/autoplagiatu ukrytego stawiane w recenzjach są nie tylko przejawem jawnego krzywdzenia, ale także wyrazem ich nieznajomości zagadnienia autoplagiatu, co stawia recenzentów w bardzo złym świetle. Ponadto każdy wymieniony przez recenzentów fragment tekstu przedstawiony jako autoplagiat posiada przypis, zatem w każdym tekście jest odniesienie do źródła.

Posługując się tak mocnym zarzutem, de facto oszustwa naukowego, trzeba mieć niezbite, jednoznaczne, twarde i sprecyzowane dowody, gdyż zarzut taki może prowadzić do naruszenia dobrego imienia. Analiza recenzji przekonuje, że zarzuty autoplagiatu/powtórzeń tekstu/autoplagiatu są formułowane gołosłownie, wybiórczo, nierzetelnie bez precyzyjnego jednoznacznego wskazania w jaki sposób i gdzie w mojej twórczości doszło do autoplagiatu.

Po pierwsze należy wskazać, że problematyka autoplagiatu jest w naszym kraju stosunkowo nieprzebadana i nie dość jasno sformułowana. Jak twierdzą autorki jednego z ważniejszych opracowań naukowych w tym zakresie: „Zagadnienie to nie było dotychczas przedmiotem szerszych opracowań w polskiej literaturze prawniczej, konieczne było skorzystanie z dorobku naukowego przedstawicieli doktryny niemieckiej i amerykańskiej” (J. Sieńczyło-Chlabicz, J. Banasiuk, Pojęcie i istota zjawiska autoplagiatu w twórczości naukowej, „Państwo i Prawo” 2012, nr 3, s. 8). Wskazać należy na znamienną uwagę autorek tej publikacji: „Główny przedstawiciel muzyki barokowej, J.S. Bach, był uważany za <<króla autoplagiatu w baroku>>” (J. Sieńczyło-Chlabicz, J. Banasiuk, Pojęcie i istota zjawiska.., s. 6).

Pojęcie autoplagiatu jest samo w sobie sprzeczne, z tej racji że plagiat stanowi kradzież czyjeś własności intelektualnej. Więc kogo ma okradać autoplagiator? Samego siebie?

To w istocie absurd. 2/3 autorów badanych na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco opowiedziało się za dopuszczalnością opublikowania jednego tekstu w dwóch czasopismach (J. Sieńczyło-Chlabicz, J. Banasiuk, Pojęcie i istota zjawiska.., s. 7).

Należy wskazać, że naukowiec dokonuje swoich odkryć w perspektywie czasowej i że te osiągnięcia narastają ilościowo. Naturalnym jest, że swoje wcześniejsze odkrycia włącza do dalszych badań tworząc w ten sposób nowe oryginalne dzieła. Poza tym każdy twórca, w tym naukowiec zabiega aby swoją twórczość propagować w różnych gremiach w tym naukowych i nie naukowych oraz że np. prace popularyzatorskie nie wymagają wskazywania cytatów, więc autor nie zawsze ma możliwość zaznaczenia w przypisach, że jego dotychczasowe odkrycie zostało już wcześniej opublikowane. Rolą recenzentów jest jednoznaczne wskazanie czy skala powtórzeń w dorobku autora jest na tyle duża, że dorobek ten jest sztucznie multiplikowany. Takiej analizy recenzenci nie przedstawili.

„Brakuje również powszechnie przyjętej, jednolitej definicji autoplagiatu” (J. Sieńczyło-Chlabicz, J. Banasiuk, Pojęcie i istota zjawiska.., s. 10). Autoplagiat jest związany z pojęciem twórczości jako „nowości, orginalności”, a nie twórczości jako kreacji (J. Sieńczyło-Chlabicz, J. Banasiuk, Pojęcie i istota zjawiska.., s. 8). „Autoplagiat utożsamiany jest również z publikacją duplikatową. W tym znaczeniu jest to publikacja tego samego lub bardzo podobnego artykułu w kilku czasopismach” (J. Sieńczyło-Chlabicz, J. Banasiuk, Pojęcie i istota zjawiska.., s. 12). Nie ma zgodności wśród specjalistów czy autoplagiatem jest włączenie do nowego utworu jedynie fragmentu czy całej publikacji.

Recenzenci nie dokonali analizy mojego dorobku w świetle tak zarysowanego kryterium autoplagiatu. W związku z tym ich zarzuty ocierają się o pomówienie i zniesławienie.

jgruba
44
poniedziałek, 10 sierpnia 2015 09:45:39

Czy ktoś ma jakieś sensowne informacje co jest a co nie jest autoplagiatem? Można się pogubić. ..

ciekawe

ciekawe

Do Niepokorny:

Dziękuję Panu za odpowiedź ale jak ja mam to rozumieć. Jeżeli ja robię szerokie badania ankietowe wiadomo, morduje się raz a konkretnie i mam materiał badawczy na 8 tekstów dobrych artykułów. To jest to autoplagiat? jeśli każdy artykuł jest inny tematycznie ale odnoszę się do jednego przeprowadzonego cyklu badawczego?

Wydaje mi się, że nie. Autoplagiat jest wtedy gdy te same treści powiela się wiele razy w tym i badania. Ja to tak rozumiem. Być może błędnie, nie wiem.

:)

Wyświetla od 1 do 10 z 25 pozycji.

Powered by ChronoForums - ChronoEngine.com

7.png7.png2.png3.png1.png2.png