Szanowni Państwo!

Forum jest nieautoryzowanie, a posty można dodawać bez zalogowania. Dlatego proszę o przemyślane wpisy i merytoryczną dyskusję.

 

Bardzo Państwa proszę o podpisywanie swoich postów. Ułatwi to porozumiewanie się. Możecie się podpisać nickiem/pseudonimem. Nie musicie podawać ani imienia, ani nazwiska :)

 

Dziękuję Joanna Gruba


joanna.gruba@habilitacja.eu 

 

 21
Wyświetla od 1 do 10 z 22 pozycji.

Autoplagiat nie jest z zasady nielegalny, ponieważ mam prawo do korzystania ze swojego wcześniejszego dorobku. Nielegalność wiąże się tutaj z odbieraniem praw autorskich przez wydawców, a zatem przestępstwo polega na naruszeniu praw wydawców do tekstów, co nie powinno obchodzić nikogo w postępowaniu habilitacyjnym. W zakresie habilitacji książka habilitacyjna jest z zasady wynikiem wielu lat wcześniejszego publikowania. Nie można w takiej sytuacji uniknąć autoplagiatu. Autoplagiat powinien być karany tylko kiedy ktoś przerabia pracę doktorską na habilitacyjną (takie przypadki były na Słowacji) lub w pracy habilitacyjnej wkleja większe fragmenty wcześniejszych prac. Najważniejsze jest jednak to, że prawo nie wyznacza żadnej granicy korzystania z własnego wcześniejszego dorobku. Sprawa jest niemierzalna i to daje możliwości załatwienia kogoś bez możliwości skutecznej obrony.

prawnik

Niekonstytucyjna jest także obecna przerwa w możliwości habilitowania się wynikająca z przepisów wprowadzających - naruszenie praw nabytych.

Do Prawnika

Szanowny Panie, w uwagą śledzę wątek poświęcony aspektom prawnym w postępowaniach habilitacyjnych.

Czy mógłby Pan odezwać się prywatnie na adres joanna.gruba @[at] habilitacja [dot] eu

Dziękuję

jgruba
43
poniedziałek, 10 sierpnia 2015 09:45:39

Istnieje skarga konstytucyjna mająca zastosowanie po wyczerpaniu wszystkich instancji ze wskazaniem jakie prawa konstytucyjne obywatela zostały naruszone. Skarga jest bezpłatna, ale trzeba zatrudnić prawnika do jej napisania.

Działania poprzez organy państwowe lub posłów wymagają o wiele więcej zachodu i czasu a ponadto wchodzi w grę polityka.

Do Prawnika

Dziekuję za odpowiedź. Czy można zmieniać ten stan? Zaskarżyć Ustawę 2.0 do TK?

Kto może to zrobić? Politycy, prawnicy, naukowcy, zwykły szary człowiek?

Co jeszcze można?

Ewa

Postępowanie habilitacyjne jest postępowaniem eksperckim a zatem sędzia jest za głupi, aby się wypowiadać w sprawach naukowych. Recenzje nie podlegają zaskarżeniu a uchwała rady wydziału podlega zaskarżeniu tylko w zakresie wad proceduralnych. Jednak w skład rad wydziałów wchodzą ludzie o różnych specjalnościach, którzy nie są ekspertami w zakresie dorobku habilitanta. Jakim prawem oni głosują jako nieeksperci w postępowaniu eksperckim? To pokazuje jaka jest logika całego systemu - dopuszczamy do habilitacji swoich a innych uwalamy bo prawo pozwala nam na wszystko.

Przepisy prawne mają być zgodnie z zasadami prawa tzn. m.in. konkretne. Ostatnio TK zakwestionował stwierdzenia "nacjonaliści ukraińscy" i "małopolska wschodnia" w ustawie o IPN jako niekonkretne a zatem niekonstytucyjne. Te określenia łamią zasadę określoności przepisów prawa czyli są nieprecyzyjne i pozwalają na dowolną interpretację. Tymczasem w zakresie procedury habilitacyjnej wszystko jest celowo niekonkretne, aby organy mogły ferować dowolne wyroki nie narażając się na zarzut łamania prawa. Władza dyskrecjonalna organu w postępowaniu administracyjnym ma być maksymalnie ograniczona właśnie w celu zapewnienia jednolitej interpretacji przepisów prawa.

prawnik

Tarno to wielki "autorytet", który namawiał ludzi z komisji habilitacyjnych do niszczenia nagrań z posiedzeń. Przecież ta "nauka polska" to jakaś farsa, a "procedura habilitacyjna" jest równie rzetelna jak procesy kiblowe w czasach stalinowskich!

Niestosowanie art. 7, 8 , 10 itd w postępowaniu habilitacyjnym wynika z całej serii orzeczeń sądów administracyjnych oraz piszą o tym naukowcy, szczególnie sędzia Tarno. Wyłączenia stosowania k.p.a. nie podlegają dyskusji w sądzie, np. decyzja rady wydziału co do meritum jest niewzruszalna, podobnie jak recenzje. Niektórzy daremnie polemizują z recenzjami na 20-30 stronach w odwołaniu, ale sądu to nie interesuje. Nawet taka święta rzecz w prawie jak termin nie obowiązuje Centralnej Komisji. Oto dwie pozycje literatury:

Specyfika postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, redakcja naukowa Jan Paweł Tarno, Adam Szot, Piotr Pokorny, Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, Lublin 2016.

J. P. Tarno, Rola odpowiedniego stosowania przepisów k.p.a. w postępowaniach w sprawach stopni naukowych (wybrane zagadnienia), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2011, nr 6.

prawnik do Ewy

Gdzie jest napisane, że postępowania habilitacyjne nie obejmują art. 7, 8, 10 kpa?

Skąd to wiadomo?

Ewa

Wyświetla od 1 do 10 z 22 pozycji.

Powered by ChronoForums - ChronoEngine.com

5.png6.png1.png8.png9.png9.png