Szanowni Państwo!

Forum jest nieautoryzowanie, a posty można dodawać bez zalogowania. Dlatego proszę o przemyślane wpisy i merytoryczną dyskusję.

 

Bardzo Państwa proszę o podpisywanie swoich postów. Ułatwi to porozumiewanie się. Możecie się podpisać nickiem/pseudonimem. Nie musicie podawać ani imienia, ani nazwiska :)

 

Dziękuję Joanna Gruba


joanna.gruba@habilitacja.eu 

 

 176
Wyświetla od 21 do 30 z 177 pozycji.

Czy w Lublinie ktokolwiek stanął w obronie za wyrotowanymi? Związki, dyrekcja?

Dlaczego prawnicy, tacy jak Kaczyński, Ziobro i Pawłowicz, nie głosowali za ustawą i przepisami wprowadzającymi?

Cytat

dot. zatrudnienia

b) okres ten dla każdego z tych stanowisk nie może przekraczać ośmiu lat. Okresy zatrudnienia

przed dniem 1 października 2013 r. nic podlegają tu zaliczeniu;

c) przepis art. 120 w znowelizowanej postaci wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.

Zatem ośmioletni okres liczy się od momentu wejścia w życie przepisu, czyli 1 października

2013 roku;

Stanowisko ZNP w sprawie rotacji - powinno być akceptowane i przenoszone na oddziały ZNP na uczelniach, roześlijcie to do swoich oddziałów ZNP

http://znp.up.krakow.pl/dokumenty/zal-7.pdf

Związki nie wiedzą, że [b]mają za obowiązek nas reprezentować.[/b]

Cytat ze strony MEN:

nie później niż do dnia 31 marca 2020 r., uczelnie publiczne muszą wydać dostosowane do nowych regulacji zakładowe układy zbiorowe pracy albo ustalić zgodne z nowymi przepisami regulaminy wynagradzania. Do czasu wydania nowych regulaminów wynagradzania albo układów zborowych pracy, do stosunków pracy nawiązywanych od 1 stycznia 2019 r. zastosowanie będą miały przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz obowiązujące w uczelni regulaminy wynagradzania albo układy zbiorowe pracy, które [b]należy [/b]we wskazanych wyżej terminach i zakresach dostosować do przepisów ww. ustawy. Dokumenty te powinny także określać, o ile nie zawarto takich regulacji w statucie uczelni, nazwy stanowisk pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz kwalifikacje niezbędne do zajmowania tych stanowisk.

Data publikacji MEN: 11.01.2019

Definicja układu zbiorowego:

Układ zbiorowy pracy zawierany przez reprezentację pracowników i pracodawcę w sposób kompleksowy określa warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą.

Dziękuję za przykład z Opola.

U nas, to inaczej działa (Polska wschodnia).

Pozdrawiam walczące Opole

Związki na uczelniach, to fikcja przecież i wszyscy o tym dobrze wiedzą.pisze:

Nieprawda - przyklad z Opola:

https://zzppo.pl/wp-content/uploads/2018/09/ZZPPO-zg%C5%82oszenie-sporu.pdf

Jednak związki mają negocjować układy zbiorowe do końca marca 2020 r.

Związki na uczelniach, to fikcja przecież i wszyscy o tym dobrze wiedzą.

Do stosunków pracy zawartych do dnia 31 grudnia 2018 r. w okresie do dnia wejścia w życie przepisów nowych statutów, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 2020r. (z wyjątkiem minimalnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego) stosuje się nadal przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 r.

Czyli gdyby już był statut, habilitacja byłaby być może zniesiona dla wszystkich lub można byłoby przejść na inne stanowisko?

Gdzie są statuty???pisze:

Może sprawę rozwiąże napisanie do związków na każdej uczelni z prośbą o negocjacje oraz jak najszybsze uchwalenie statutów? U nas się komentuje, że rok to za krótko na statut. A statut ustala Senat, RDN tylko opiniuje go. Czemu senaty tym się nie zjmują, tylko innymi sprawami?

Wyświetla od 21 do 30 z 177 pozycji.

Powered by ChronoForums - ChronoEngine.com

3.png6.png8.png3.png0.png4.png