Jak pisałam wcześniej postanowiłam przejrzeć dorobek publikacyjny moich recenzentów. Najpierw jednak chciałabym przedstawić historię bardzo dobrze mi znaną, sprzed kilkunastu lat. Chodzi o doktora habilitowanego z fizyki i jego ucznia - doktoranta, nauczyciela informatyki.

Doktor habilitowany z fizyki chciał zostać pedagogiem, a nauczyciel informatyki zaproponował doktorowi habilitowanemu napisanie wspólnej książki. Nauczyciel przyniósł materiały. Doktor habilitowany przeczytał, poprawił i ukazała się książka dwóch autorów Piotra Gruby i Stanisława Juszczyka, pt: "Elementy informatyki dla pedagogów".

 
fragmenty książki

W niedługim czasie ukazała się druga książka "Podstawy informatyki dla pedagogów", z dopisaną partią materiału, ale mająca już jednego autora - Stanisława Juszczyka. A o drugim autorze słuch zaginął (dotyczy to okładki, wstępu, przypisów itp.).

fragmenty książki

Całe fragmenty pierwszej książki "Elementy..." znalazły się również w innych publikacjach Stanisława Juszczyka, na przykład w książce "Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej" czy w książce "Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki" (red. Bronisław Siemieniecki).


fragmenty książki

Powtórzenia treści z książki "Elementy..." zostały zgłoszone do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich prof. Tadeusza Widły.

Rzecznik w piśmie stwierdza, że "[...] Zdaniem prof. Stanisława Juszczyka wkład Pana Piotra Gruby w jej powstanie (książki "Elementy..." przyp. J. G.) nie był twórczy i nie podlega ochronie. W związku z tym późniejsza publikacja książki "Podstawy informatyki dla pedagogów" nie mogła naruszać jego praw autorskich. Wskazał też na brak doświadczenia naukowego Pana Piotra Gruby w chwili przygotowywania publikacji książki "Elementy informatyki dla pedagogów" oraz doświadczenia związanego z edytorstwem tekstu publikacji w uczelni wyższej".

Rektor odmówił wszczęcia postępowania. No cóż, bokser wagi "piórkowej" nie pokona boksera wagi ciężkiej...

Swoją drogą, jaki cel ma zatrudnianie rzeczników dyscyplinarnych w zakładach pracy?

 

 

 

1.png0.png5.png8.png3.png9.png5.png