Szanowni Państwo!
Jestem jednym z tych, których niszczyła i w dalszym ciągu niszczy niezgodna z zasadami etycznymi, zasadami współżycia społecznego oraz przyjętymi normami, działalność Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (CK). Zacząłem pisać o tym w trochę innej konwencji niż inni - może ten sposób wyrażania się i argumentacji spodoba się :=) Proszę zobaczyć samemu. Mam za sobą już pierwsze "wystąpienie" na łamach Niezależnego Forum Akademickiego, patrz: https://nfapat.wordpress.com/2019/05/25/decyzje-ck-wydane-z-naruszeniem-zasad-etycznych-i-wspolzycia-spolecznego-przypadek-andrzeja-borysa/

Korzystając z gościnności portalu internetowego Ujawniamy nieprawidłowości w nauce, chciałbym ogłosić konkurs.

Ogłoszenie o konkursie

DYSCYPLINA: Badanie słuszności recenzji pisanych w postępowaniach awansowych (dyscyplina nowa, niewystępująca jeszcze w żadnych zestawieniach, ale na pewno naukowa).
CO NALEŻY WYKAZAĆ?: Należy wykazać, że poniżej zamieszczona recenzja pracy habilitacyjnej i dorobku naukowego dr inż. Andrzeja Borysa, napisana przez prof. dr hab. inż. Macieja Ogorzałka na potrzeby przewodu habilitacyjnego jest słuszna. Że jest ona słuszna pomimo tego, że dr inż. Andrzej Borys wykazał – w publikacjach, których lista załączona jest poniżej – bezzasadność zarzutów prof. dr hab. inż. Macieja Ogorzałka sformułowanych w jego ww. recenzji.
NAGRODA: Żywa gęś (nagroda inspirowana pomysłem profesora Stanisława Mazura za rozwiązanie bardzo trudnego zadania matematycznego zapisanego w tzw. Księdze Szkockiej).

Z wyrazami szacunku
Andrzej Borys


recenzja prof. Ogorzałka

Lista publikacji, w których wykazałem bezzasadność zarzutów prof. dr hab. inż. Macieja Ogorzałka sformułowanych w jego recenzji mojej rozprawy habilitacyjnej pt. „Wybrane zagadnienia analizy nieliniowych, analogowych układów elektronicznych z wykorzystaniem szeregu Volterry”, Rozprawy nr 68, Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej (ATR), Bydgoszcz, 1996.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Borys, Products of Dirac impulses in nonlinear analysis with the use of Volterra series, Zesz. Nauk. ATR, Telekom.-Elektronika, Bydgoszcz, z. 9, 2006, str. 45-52.
 2. Borys, The modified nodal formulation for nonlinear circuits with multiple inputs, Zesz. Nauk. ATR, Telekom.-Elektronika, Bydgoszcz, z. 9, 2006, str. 53-62.
 3. Borys, Wyjaśnienie problemów i teoretycznych niejasności występujących w metodzie analizy nieliniowych układów elektronicznych przy pomocy szeregu Volterry, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki (WSInf) w Łodzi, Teoria i zastosowania informatyki, vol. 5, nr 1, 2006, str. 71-114.
 4. Borys, Nonlinear Aspects of Telecommunications: Discrete Volterra Series and Nonlinear Echo Cancellation, CRC Press, Florida, USA, 2000.
 5. Borys, O aproksymacji nieliniowych systemów cyfrowych, Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji, z. 1, 1997, str. 37-56.
 6. Borys, On fading memory and asymptotic properties of steady state solutions for digital systems, Int. Journal of Circuit Theory and Applications, vol. 24, 1996, pp. 593-596.
 7. Borys, W. Sieńko, Volterra series and multiplication of Dirac impulses, Proceedings (Abstracts) of the International Conference on Linear and Non-linear Theory of Generalized Functions and its Applications, Będlewo k. Poznania, September 2007, pp. 4-5.
 8. Borys, On the nonlinear analysis with the Dirac impulse excitations, Proceedings of the IEEE Workshop SIGNAL PROCESSING’2006, Poznań, September 2006, pp. 29-33.
 9. Borys, Nonlinear analysis with the excitations having the form of Dirac impulses, Proceedings of the 29-th International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory (IC-SPETO 2006), Gliwice-Ustroń, May 2006, pp. 625-627.
 10. Borys, Analysis of harmonic distortion in analog circuits with the use of Volterra series and Kronecker products, International Journal of Microelectronics and Computer Science, vol. 7, no. 1, 2016, pp. 1-9.
 11. Borys, On analysis of harmonic distortion in op amps based circuits via Volterra series, Proceedings of the 23rd International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES2016, Łódź, Poland, 2016, pp. 330-335.
 12. Borys, On definition of operator o for weakly nonlinear circuits, Intl. Journal of Electronics and Telecommunications (JET), vol. 62, no. 3, 2016, pp. 253-259.
 13. Borys, Operator o and analysis of harmonic distortion, Intl. Journal of Electronics and Telecommunications (JET), vol. 62, no. 3, 2016, pp. 261-265.
 14. Borys, Understanding of Meyer and Stephens’s operator o as a multi-operational one, Intl. Journal of Electronics and Telecommunications (JET), vol. 62, no. 3, 2016, pp. 273-277.
 15. Borys, Relationships between two definitions of fading memory for discrete-time systems, Intl. Journal of Electronics and Telecommunications (JET), vol. 61, no. 4, 2015, pp. 377-380.
 16. Borys, On modelling of nonlinear systems and phenomena with the use of Volterra and Wiener series, International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation (TransNav), vol. 9, no. 1, 2015, pp. 93-100.
 17. Borys, Strange history of an operator o, Proceedings of the 22nd International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES2015, Toruń, June 25 – 27, 2015, pp. 504-507.
 18. Borys, On in-network and other types of amplifier descriptions for nonlinear distortion analysis, Intl. Journal of Electronics and Telecommunications (JET), vol. 56, no. 2, 2010, pp. 177-184.
 19. Borys, On correctness of the basics of Palumbo and Pennisi’s means of harmonic distortion calculation in analog integrated circuits, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki (WSInf) w Łodzi, Teoria i zastosowania informatyki, vol. 8, nr 2, 2009, str. 5-16.
 20. Borys, Exploiting admittance formalism in the nonlinear analysis, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki (WSInf) w Łodzi, Teoria i zastosowania informatyki, vol. 8, nr 2, 2009, str. 17-39.
 21. Borys, On influence of feedback on harmonics in mildly nonlinear analog circuits, Zeszyty Naukowe UTP seria Telekomunikacja i Elektronika, z. nr 12, 2009, str. 5-20.
 22. Borys, Sandberg’s representation theorem and classification of linear systems, IEEE Trans. on Circuits and Systems – II: Express Briefs, vol. 55, no. 7, July 2008, pp. 678- 679.
 23. Borys, O wykorzystaniu operacji mnożenia impulsów Diraca w teorii systemów radiokomunikacyjnych i mikrofalowych, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości telekomunikacyjne, nr 8-9, 2016, str. 1112-1118.
 24. Borys, A. Kamiński, S. Sorek, Chapter 3: Convolution operators on some spaces of functions and distributions in the theory of circuits, in Modern Real Analysis, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2015, pp. 27-44.
 25. Borys, Consideration of Volterra series with excitation and/or impulse responses in form of Dirac impulses, IEEE Trans. on Circuits and Systems – II: Express Briefs, vol. 57, no. 6, June 2010, pp. 466-470.
 26. Borys, A. Kamiński, and S. Sorek, Volterra systems and powers of Dirac delta impulses, Integral Transforms and Special Functions, vol. 20, no. 3-4 March-April 2009, pp. 301-308.
 27. Borys, When Can a Narrowband Power Amplifier Be Considered to Be Memoryless and when Not?, Intl. Journal of Electronics and Telecommunications (JET), vol. 64, no. 2, 2018, pp. 229-242.
 28. Borys, On Correct Understanding and Classification of Saleh’s and Related Models of AM/AM and AM/PM Conversions, Intl. Journal of Electronics and Telecommunications (JET), vol. 64, no. 1, 2018, pp. 39-44.
 29. Borys, Saleh’s model of AM/AM and AM/PM conversions is not a model without memory – another proof, Intl. Journal of Electronics and Telecommunications (JET), vol. 63, no. 1, 2017, pp. 65-69.
 30. Borys, Quadrature mapping, Saleh’s representation, and memory models, Intl. Journal of Electronics and Telecommunications (JET), vol. 62, no. 4, 2016, pp. 389-394.
 31. Borys, W. Sieńko, On modelling AM/AM and AM/PM conversions via Volterra series, Intl. Journal of Electronics and Telecommunications (JET), vol. 62, no. 3, 2016, pp. 267-272.
 32. Borys, W. Sieńko, On nonlinear distortions in satellite communication links and their equalization, Proceedings of the 1st International Conference on Innovative Research and Maritime Applications of Space Technology IRMAST, Gdańsk, April 23 – 24, 2015, pp. 161-166.
 33. Borys, O szeregu Volterry i jego zbieżności, a także o zakresie dynamicznym układów, kompensacji nieliniowości i systemach prawie bez pamięci, Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu, z. 23, 2016, str. 7-20.

 

Dodaj komentarz

1.png1.png8.png2.png8.png0.png5.png