Teraz mogę jedynie oczekiwać na decyzję Centralnej Komisji. Tym niemniej jest jeszcze kilka kroków, które postanowiłam przedsięwziąć. 31 lipca 2017 r. wystosowałam do Przewodniczącego CK pana prof. Kazimierza Furtaka pismo informujące o niepełnej dokumentacji moich akt w dniu głosowania rady wydziału dnia 19 stycznia 2017 r. i o zignorowaniu tych faktów przez panią dziekan Aldonę Sopatę. Ponadto poprosiłam w rzeczonym piśmie, jak i w piśmie do pani dziekan A. Sopaty, o zaciemnienie w recenzji prof. T. Klimowicza oraz w uchwale o odmowie nadania mi stopnia dra hab. oskarżenia o popełnienie plagiatu z pracy Iriny Wasilczenko, gdyż jest to kłamstwo, które narusza moje dobra osobiste i materialne.

Pismo do Przewodniczącego CK pana prof. Kazimierza Furtaka z dnia 31.7.2017 r.

Pismo do p. dziekan A. Sopaty z dnia 31.7.2017 r.


 

 

5.png3.png9.png9.png7.png6.png