Można zapytać, dlaczego nie napisałam odwołania od uchwały rady wydziału zawieszającej moje postępowanie habilitacyjne. Odpowiedź jest prosta – nie byłam w stanie tego zrobić. Byłam wtedy oszołomiona i zszokowana tym, co się działo. Byłam zaszczuta przez wszystkich. Dopiero w czerwcu 2016 r. zebrałam się i zaczęłam działać, tj. pisać pisma (aby w razie czego nikt nie mógł powiedzieć, że czegoś nie wiedział), znalazłam adwokata i porzuciłam wszelką nadzieję na to, że w którymś z uczestników tej afery obudzi się sumienie i zrewitalizuje rozsądek.    

Pierwszym impulsem do działania było pismo przewodniczącego komisji habilitacyjnej prof. Fasta z dnia 7 czerwca 2016 roku (wspominałam o nim wyżej). W moim przypadku mogę powiedzieć, że miałam o tyle szczęścia, że nie musiałam walczyć o dostępność do akt swojej sprawy, a wiem, że to jest częsty problem habilitantów, którzy znajdują się w analogicznych sytuacjach. Tutaj pani Anna Borysiak, która na Wydziale Neofilologii UAM zajmuje się awansami naukowymi stanęła na wysokości zadania, za co jestem jej wdzięczna.  Mam nadzieję, że te słowa nie przysporzą jej kłopotów… Wyrobiłam w sobie już wtedy przyzwyczajenie sprawdzania mniej więcej co trzy-cztery tygodnie swoich akt i kopiowania nowych dokumentów. Sama na to wpadałam – żeby było jasne – pani Ania jest niewinna.

 

  Pismo profesora Fasta z dnia 7 czerwca 2015 r.

 

Pismo pana przewodniczącego Fasta świadczy o tym, że sam przyznaje się do nieformalnych kontaktów z rzecznikiem dyscyplinarnym Rafałem Sikorskim (w lutym 2017 r., gdy przeglądałam akta mojej sprawy okazało się, że rzecznik nie przesłuchał ani głównego oskarżyciela w tej sprawie – prof. T. Klimowicza, ani przewodniczącego komisji habilitacyjnej – prof. P. Fasta, tylko sekretarza komisji – prof. UAM Wawrzyńca Popiela-Machnickiego i panią dziekan Tomaszkiewicz – oboje mogli jedynie dostarczyć panu rzecznikowi dokumenty, które i tak musiał mieć wcześniej; protokół z przesłuchania pana sekretarza nie zajmuje objętościowo nawet połowy strony, przy czym pan sekretarz, który był jednocześnie moim kierownikiem w Zakładzie Literatury Rosyjskiej i zastępcą pana dyrektora A. Sitarskiego, określił mnie jako osobę, nomen omen „ambitną”). Ponadto z pisma prof. Fasta wynika, że zawieszając moje postępowanie habilitacyjne nie sprawdził wykładni prawa i nie skonsultował się z prawnikami, ale co gorsza, jego pismo jest dowodem na to, że od czerwca wiedział, że łączenie tych dwóch spraw (postępowania habilitacyjnego i postępowania wyjaśniającego) jest bezprawne! I dalej z pełną świadomością tego, że łamie prawo kontynuował łączenie tych spraw w procedowaniu mojego postępowania habilitacyjnego. W rezultacie podejrzenie mnie o popełnienie plagiatu stało się podstawą odmowy przyznania mi stopnia doktora habilitowanego zarówno przez członków komisji habilitacyjnej, jak i przez Radę Wydziały Neofilologii UAM.

 

Logicznie rzecz biorąc pismo prof. Fasta powinno było wzbudzić wątpliwości natury prawnej u pani dziekan Tomaszkiewicz – ale nie wzbudziło. Podczas spotkania, na które się z nią umówiłam stwierdziła, że nie może tak po prostu zawieszać i odwieszać postępowania habilitacyjnego (dodała jeszcze kilka fraz, ale taktownie je przemilczę). Stwierdziła, że w tej sprawie jest opinia uniwersyteckiego radcy prawnego i ona się nią kieruje, a ja powinnam znaleźć sobie lepszego adwokata, bo widać, że jestem niedoinformowana.

 

Ponieważ na tym spotkaniu nie miałam możliwości wręczenia pani dziekan mojego wniosku o odwieszenie postępowania habilitacyjnego, zrobiłam to po spotkaniu – wysłałam go listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru.

 

  Wniosek do p. dziekan T. Tomaszkiewicz o odwieszenie postępowania habilitacyjnego z dnia 16.06.2016 r.

 

 

Oczywiście opinii uniwersyteckiego radcy prawnego, na którą się powoływała pani dziekan, nie ma w moich aktach!

 

W całej sprawie odwieszania mojego postępowania porażające są przynajmniej dwie okoliczności – po pierwsze, brak znajomości przez panią dziekan Kodeksu postępowania administracyjnego, a po drugie, zaskakująca nieumiejętność posługiwania się w nagłych przypadkach internetem. Wystarczyło bowiem wpisać do przeglądarki „kpa”, aby w ciągu kilku sekund wyświetlił nam się nam Kodeks postępowania administracyjnego, a w nim na stronach 37-39 Rozdział 6 „Zawieszenie postępowania”, gdzie w artykule 98 ustępie 1 czytamy:

 

„Art. 98. § 1. Organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu” (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168 ).

 

No właśnie. Jeżeli panowie chcieli tak bardzo mi zawiesić postępowanie habilitacyjne, należało przeczytać te niecałe dwie strony w KPA. Wtedy wiedzieliby, i wiedziałyby o tym pani dziekan oraz radca prawny, że zawiesić postępowanie można tylko na wniosek osoby „na której żądanie postępowanie zostało wszczęte” – czyli na mój wniosek, a nie prof. Fasta. Co więcej, aby tę sprawę wyjaśnić nie musiałam nawet odwoływać się do pomocy mojego adwokata.

 

 

Niestety mój wniosek o odwieszenie postępowania habilitacyjnego nie przekonał pani dziekan. We wrześniu 2016 r. zmieniły się władze i wtedy spróbowałam swego szczęścia u nowo mianowanej pani dziekan Aldony Sopaty. Szybko się okazało, że nowej pani dziekan również nie przekonują moje argumenty zamieszczone we wniosku. Moje pytanie, czy chociaż skonsultowała mój wniosek z prawnikami, wymownie przemilczała. W związku z tym zaczęłam pisać pisma, aby chociaż mieć dowody bezczynności organów administracyjnych Wydziału Neofilologii UAM.

 Pismo do p. dziekan A. Sopaty z dnia 19.09.2016 r.

 

 

Następnym moim krokiem było zawiadomienie o całej sprawie pana rektora Andrzeja Lesickiego.

 

  Pismo do JM rektora Andrzeja Lesickiego z dnia 18 października 2016 r.

 

I dopiero to pismo przyniosło skutek – Rada Wydziału UAM odwiesiła moje postępowanie habilitacyjne 17.11.2016 r.

 

 

Uchwała o odwieszeniu postępowania habilitacyjnego z dnia 17 listopada 2016r.

 

 

 

5.png3.png9.png9.png8.png5.png