Aleksander Kobylarek - The Internet as a new chance for academic communities

 

Aleksander Kobylarek - Science between and against disciplines in the social sciences and humanities

 

Aleksander Kobylarek - Seven cardinal sins of Science

 

 

Aleksander Kobylarek - Measures of science

 

 

 

Aleksander Kobylarek - Syzyfowe prace. O promowaniu młodych talentów naukowych w Polsce

 

 

Aleksander Kobylarek - Talenty naukowe. Próba kategoryzacji karier młodych uczonych

 

 

Aleksander Kobylarek - Nauka sfeudalizowana. O wątpliwych kryteriach oceny osiągnięć naukowych

 

 

Joanna Gruba - Z trabanta mercedesa nie będzie

 

Joanna Gruba - Co dalej po nieudanej habilitacji?

 

 

 

 

2.png4.png2.png9.png7.png9.png