Kiedy naziści przyszli po komunistów, milczałem,
nie byłem komunistą.
Kiedy zamknęli socjaldemokratów, milczałem,
nie byłem socjaldemokratą.
Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem,
nie byłem związkowcem.
Kiedy przyszli po Żydów, milczałem,
nie byłem Żydem.
Kiedy przyszli po mnie, nie było już nikogo, kto mógłby zaprotestować.

Martin Niemöller

 

 

 

Jedna z Czytelniczek opublikowała w zakładce "Komentarze" dość pokaźną bazę ciekawych miejsc w internecie - bardzo serdecznie Pani dziękuję za wszystkie linki.

Postanowiłam je zebrać i posegregować. Dzięki temu zakładka "Komentarze" jest bardziej przejrzysta, a my możemy korzystać z linków.

 

Otworzyłam zakładkę "Pomagam" z myślą, że informacje tu zawarte przydadzą się osobom, które doświadczyły braku przestrzegania prawa na uczelni czy mają problemy z awansem zawodowym.

 

Bardzo proszę o wpisywanie linków do odwołań i orzeczeń sądowych w polu "Komentarz".

 

 Odwołania od decyzji CK

 

 Lp.

Imię i nazwisko

 Nauki

Odwołanie

Decyzja CK

 1.

 

dr Mikołaj Krasnodębski

 

 humanistyczne

 

http://mikolaj-krasnodebski.pl.tl/ODWO%26%23321%3BANIE.htm

 

 2.

dr Marta Przyszychowska

 teologiczne

 

http://przyszychowska.blox.pl/2015/05/Odwolanie.html

odwołanie po raz drugi http://przyszychowska.blox.pl/2016/07/Odwolanie-po-raz-drugi.html

http://przyszychowska.blox.pl/2016/05/Decyzja-CK.html

 3.

dr Jerzy Nakieła

 medyczne

http://www.otoneurologia.com.pl/pl/publikacja/odwolanie-do-centralnej-komisji-do-spraw-tytulu-naukowego-i-stopni-naukowych/

 

 

4.

 

dr Oskar Baksalary

 

matematyczne

 

http://ombaksalary.pl/upload/Odwolanie_p.pdf

 

 5.

dr Małgorzata Olczak

 społeczne

 

http://www.wnp.aps.edu.pl/habilitacje-i-profesury/przebieg-post%C4%99powa%C5%84-habilitacyjnych-nowy-tryb.aspx

 

http://wnp.aps.edu.pl/media/738810/decyzja-ck-dssit-z-28092015-r.pdf

 6.

 

dr hab. Edward Ochmański

 

matematyczne

 

http://edoch.pl/jptp.php

 
 7.

 

dr Joanna Gruba

 

społeczne

 

http://habilitacja.eu/phocadownload/dokumenty/Odwolanie1.pdf

 

http://habilitacja.eu/phocadownload/dokumenty/odpowiedz_CK.pdf

 8.

 

dr Aleksander Dzbyński

 

społeczne

 

http://dzbynski.info/2011/07/19/no-i-po-habilitacji/

 

 

 9.

 

dr Marek Migalski

 

społeczne

 

http://www.migalski.eu/tapeta/27-04-2013/odwolanie-w-sprawie-mojej-habilitacji

 
10. dr Agnieszka Kaczor  chemiczne  

 

 http://www.chemia.uj.edu.pl/documents/41638/1b3f6861-9804-48c8-8ca1-b590e99aa3e7

 

11.

dr Dorota Suska

 humanistyczne

 

 http://filologia.up.krakow.pl/dokumenty/rozprawa_hab_d_suska/decyzjaCK_D_Suska.pdf

 

12.

 

dr Józef Rybczyński

 nauki techniczne

http://habilitacja.eu/phocadownload/dokumenty/odwolanie_do_ckdssit_JR.pdf

 http://habilitacja.eu/phocadownload/dokumenty/stanowisko_CK_J.%20Rybczynski.pdf

 13.

dr Dorota Zielińska nauki humanistyczne

 

odwołanie od decyzji Centralnej Komisji

 

 

 

14.

 

dr Beata Ferencz nauki przyrodnicze

odwołanie od decyzji Centralnej Komisji

 

 

 

 

Wybrane wyroki WSA, NSA i SN dotyczące nauczycieli akademickich

Orzeczenia publikowane są na http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query

                                         http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx

 

 

Lp.

Numer sprawy

Link

Teza

1.

II SA/Wa 881/13

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E1BA2D1338

 
2. 

I OSK 659/07

z dnia 8.10.2007 r.

http://www.lexlege.pl/orzeczenie/38458/i-osk-659-07-wyrok-naczelnego-sadu-administracyjnego/ Recenzje muszą być właściwie umotywowane
3.

I OSK 1187/07

z dnia 2.08.2007 r.

http://www.lexlege.pl/orzeczenie/38461/i-osk-1187-07-wyrok-naczelnego-sadu-administracyjnego/ jw.
4.  

I OSK 312/13 

z dnia 22.05.2013 r.

http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/i-osk-312-13 Opinie recenzentów nie wiążą organu orzekającego, który jest obowiązany poddać ją swej ocenie jako dowód w sprawie, gdyż to organ - nie zaś recenzent-rozstrzyga sprawę
5.

I OSK 1101/07

z dnia 8.10.2007 r.

http://www.orzeczenia.com.pl/orzeczenie/6p0im/ Uchwała komisji habilitacyjnej nie musi pozostawać z zgodzie z tezami recenzji, podobnie jak i uchwała Rady Wydziału nie musi automatycznie potwierdzać uchwały komisji habilitacyjnej
6.

I OSK 1614/10

z dnia 2.12.2010 r.,

 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2597F22451  jw.
7.

I OSK 312/13 

z dnia 22.05.2013 r.

http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/i-osk-312-13 jw.
8.

II SA/Wa 1725/15

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/53CD4C6603
Decyzja w sprawie nadania stopnia musi posiadać uzasadnienie materiałowe. Nie wystarcza wymienienie paragrafu ustawy. CKSTN nie ma prawa podtrzymać decyzji bez takiego uzasadnienia.

 

9.

 

I OSK 995/16 - Wyrok NSA

 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/05BFE2230B

 
Zawiadomienia dotyczące postępowań habilitacyjnych muszą być przekazywane pocztą

10.

I OSK 1281/15 - Wyrok NSA

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E8C05EEC6F

 
Sprawa zatrudnienia nauczyciela akademickiego stanowi sprawę publiczną, a zatem informacje jej dotyczące są zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej informacją publiczną.
 11.

IIPk/195/15

12 stycznia 2016 r.

 http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/kcfinder/upload/files/orzeczenie_II_PK_195_15.pdf Adiunkci bez stopnia doktora habilitowanego MAJĄ osiem lat na uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego!
12.  

I PK 201/14

24 marca 2015 r.

 http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20PK%20201-14-1.pdf  W sprawie oceny pracy
13.  

III PK 143/14

28 maja 2015 r.

 http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20pk%20143-14-1.pdf  W sprawie oceny pracy
 14.  

I PK 259/12

11 kwietnia 2013 r.

 http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia2/i%20pk%20259-12-1.pdf  W sprawie oceny pracy
15.

I PK 10/11

15 lipca 2011 r.

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia1/I%20PK%2010-11-1.pdf O sprostowanie oceny okresowej nauczyciela akademickiego
       

 

 

 

 

Habilitacja - nauka. Ciekawe linki

 

Lp.

Tytuł/autor

Link

 1.

Historia pewnej habilitacji

Ludwik Stomma

http://www.tygodnikprzeglad.pl/historia-pewnej-habilitacji/

 2.

HABILITACJA, jakiej jeszcze nie było Sabina Bober

http://sabinabober.xaa.pl/?p=110

http://info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/dr+sabina+bober+kul (wszystkie artykuły o dr S. Bober)

 3.

Prokurator nas nie wyręczy. O patologiach na polskich uczelniach

Leszek Pacholski

https://wszystkoconajwazniejsze.pl/prof-leszek-pacholski-prokurator-nas-nie-wyreczy-o-patologiach-na-polskich-uczelniach/

 4.

Zmierzch bogów – o zasadności likwidacji habilitacji i profesury w Polsce i krajach europejskich

Kamil Błaszczyński

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Ogrody_Nauk_i_Sztuk/Ogrody_Nauk_i_Sztuk-r2013-t3/Ogrody_Nauk_i_Sztuk-r2013-t3-s54-63/Ogrody_Nauk_i_Sztuk-r2013-t3-s54-63.pdf

 5.

Raport o pracy polskich doktorów: dydaktyka zjada czas na badania

https://forumakademickie.pl/aktualnosci/2016/4/15/3524/raport-o-pracy-polskich-doktorow-dydaktyka-zjada-czas-na-badania/

 6.

Patologie w PAN

http://www.dziennik.com/wiadomosci/artykul/patologie-w-pan

 7.

Opowieść o pewnej habilitacji

http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil68/gazeta/numery/n2004/n200411/n20041134

 8.

Odmówili nadania habilitacji 31-letniej doktor. Powód? "Zaważył wiek"

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,9046230,Odmowili_nadania_habilitacji_31_letniej_doktor__Powod_.html

 9.

Bliźniacze postępowania – bliźniacze wyniki

https://doktrynalia.wordpress.com/category/stopnie-i-tytuly-naukowe/

10.

Studia to fikcja? Mc Uniwersytety zdominowały naszą edukację

http://forsal.pl/artykuly/837030,czy-studia-sie-oplacaja-studia-to-fikcja-mc-uniwersytety-wyksztalcenie-wyzsze.html

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze   

0 # dr Beata Stasińska
II SA/Wa 379/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-29

www.orzeczenia-nsa.pl/.../298ced1.html
Odpowiedz
0 # rada
do pana dr Józefa Rybczyńskiego.

Powinien pan złożyć do sądu ponownie odwołanie, ale nie w kontekście wadliwego postepowania, lecz z powodu niewykwalifikowanych członków CK, którzy świadomie naruszyli ustawę. Żaden z członków komisji nie spełniał wymogów ustawy o nadanie stopni i tytułów naukowych oraz nie posiada żadnych osiągnięć naukowych do obecnej chwili. Nadto, niewykwalifikowani członkowie CK utrzymywali kontakty z osobami trzecimi, a tym samym naruszają ustawę i zasady etyki naukowca.
Odpowiedz
0 # Arki
W Polsce mamy komunistyczne uczelnie, a minister improwizuje działanie mające na celu utrzymanie obecnego stanu. Dziekani dbają aby poziom naukowy studentów i nauczycieli akademickiej był żenujący. Główna maksyma to baran przychodzi i baran wychodzi
Odpowiedz
0 # Jawność na uczleni Odpowiedz
0 # Krzysztof
Rozżalenie młodych ludzi jest często słuszne. Z drugiej jednak strony znam przypadek syna profesora, który będąc zatrudniony na pół etatu w uczelni (i praktycznie tam nie bywając) zrobił bez dorobku i bez problemu, w wieku 30 lat, habilitację. Habilitacja powstała w niecały rok, głównie na bazie wyników z dwóch doktoratów, które były wcześniej wykonane pod kierunkiem jego ojca. To się nazywa szybka ścieżka po polsku!
Odpowiedz
0 # Maria
W pełni rozumiem rozżalenie niedoszłych habilitantów i habilitantek. Porażający jest poziom niekompetencji komisji odpowiedzialnej za przeprowadzenie procedur habilitacyjnych w UMK. Przecież muszą pracować wg ustalonych regulaminów. A może w ogóle ich nie opracowano w jednostce naukowej?
Przywołane recenzje do jednej z habilitacji to ewidentny skandal i wstyd dla gremium "utytułowanych" profesorów. Co to za poziom, nie mówiąc o kompletnym poczucie bezkarności. To tez wynika z braku możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności autorów takich karygodnych recenzji. W praktyce medycznej istnieje możliwość zaskarżenia błędów w ekspertyzach. Nie ma natomiast takiej możliwości w odniesieniu do reprezentantów " szpagatowej inteligencji" legitymującej się tytułami naukawymi. Bo oni przecież mają monopol na wiedzę. Smutne to. Tym bardziej należny to zmienić.
Odpowiedz
2.png4.png2.png9.png8.png2.png