Wzorem humoru z zeszytów uczniowskich proponuję humor z recenzji doktorskich i habilitacyjnych. Myślę, że i uchwały rad wydziałów powinny dostarczyć wiele cennych przemyśleń.

Publikowane będą TYLKO fragmenty recenzji opublikowanych w internecie wraz z podaniem strony oraz źródła. Najczęściej cytowani Autorzy otrzymają na koniec roku unikatową nagrodę.

Wszystkie nieszablonowe fragmenty znalezione w recenzjach proszę przesyłać mailem lub wklejać w pole komentarza poniżej.

 

 

 

"...podkreślić muszę pionierskość działanie i wielki determinizm w dokonywaniu zmian w świadomości permanentnego, ciągłego poszerzania wiedzy przez logopedów..." s.11.

Autor: prof. Jacek Błeszyński UMK

Źródło: http://habilitacja.eu/phocadownload/dokumenty/dr_Joanna_Gruba_recenzja_prof_J_Bleszynski.pdf

 

 

 "...narzędzie które na pierwszy rzut oka budzi zastrzeżenia podważa zaufanie co do jego wiarygodności diagnostycznej..." s. 5.

Autor: prof. Grażyna Dryżałowska UW

Źródło: http://habilitacja.eu/phocadownload/dokumenty/dr_Joanna_Gruba_recenzja_prof_G_Dryzalowska.pdf

Komentarz: Ocena  dotyczy wystandaryzowanego narzędzia

 

 
"Ponieważ postępowanie habilitacyjne odbywa się wg nowych procedur [...]  nie znajduję uzasadnienia dla dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego..." s. 1, s. 10.

Autor: prof. Bogdan Szczepankowski

Źródło: http://habilitacja.eu/phocadownload/dokumenty/dr_Joanna_Gruba_recenzja_prof_B_Szczepankowski.pdf

 

 

 "...nie będąc specjalistą [...] wypowiadam się bardzo ogólnie..." s. 1.

Autor: prof. Andrzej Radziewicz-Winnicki Uniw. Zielona Góra

Źródło: http://habilitacja.eu/phocadownload/dokumenty/Winnicki.pdf

 

 

"...reprezentowana samoświadomość metodologiczna przez kandydatkę oraz przyjęte źródła informacji niestety nie spełniają oczekiwań większości reprezentantów współczesnej pedagogiki dla których integracja/spójność metodologii nauk społecznych ze stosowanym warsztatem badawczym wydaje się być niewątpliwa..." s. 4.

Autor: prof. Andrzej Radziewicz-Winnicki Uniw. Zielona Góra

Źródło: http://habilitacja.eu/phocadownload/dokumenty/Winnicki.pdf 

 

 

"Głównym zarzutem formułowanym przez wszystkich oceniających wobec załączonych do oceny artykułów jest kompilacja powtarzających się w ciągu całej kariery naukowej treści, głównie o charakterze religijnym". s. 1.

 Autor: prof. Piotr Petrykowski 

Źródło: http://www.pedagogika.umk.pl/dokumenty/2015-16/habilitacje/dr_Jerz_Krol_uchwala.pdf

Komentarz: Uchwała dotyczy księdza.

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

2.png6.png4.png0.png3.png8.png